Onze ambities

Om de brede belangen van iedereen in de eventsector – en onze leden in het bijzonder – te behartigen, willen we structureel zichtbaar zijn en het eerste aanspreekpunt vormen voor event professionals, beleidsmakers, onderzoekers, media en het brede publiek. Wij rijden niet voor één bepaalde groep binnen één bepaalde regio, maar we vormen de stem van iedereen actief in onze sector. Dit zijn alle event professionals die voor meer dan 50% van hun omzet actief zijn in het organiseren van en/of het toeleveren aan evenementen (congressen, beurzen, festivals, publieksevenementen, bedrijfsfeesten …). Daarom zetten we als Event Confederation sterk in op communicatie met de verschillende stakeholders die kunnen bijdragen aan een sterker en meer verenigde eventsector in ons land.

Om onze ambities waar te maken richten we ons op de ontwikkelingsdomeinen

 • kennis- en talentontwikkeling
 • innovatie en duurzaamheid
 • veiligheid en preventie

Bij ons kan je terecht voor:

 • vragen en updates over dossiers voor de brede eventsector
 • informatie, data, trends en evoluties over de Belgische eventsector
 • nieuwe inzichten uit onderzoek of innovaties, relevant voor de sector
 • opleidingen en congressen om de sector te informeren en verenigen

Hiertoe voorzien we:

 • nieuwsberichten en nieuwsbrieven waarin zowel dringende en actuele informatie wordt gedeeld, alsook innovaties
 • periodieke onderzoeken bij event professionals en de bezoekers van evenementen
 • Echo, ons jaarlijks evenement voor de eventsector, waar kennisdeling en connecteren centraal staan
 • sector calls voor onze leden en partners om de meest recente evoluties en dossiers snel te kunnen delen