Onze ambities

Om de brede belangen van iedereen in de eventsector te behartigen, willen we structureel zichtbaar zijn en het eerste aanspreekpunt vormen voor event professionals, beleidsmakers, onderzoekers, media en het brede publiek. Wij rijden niet voor één bepaalde groep binnen één bepaalde regio, maar we vormen de stem van iedereen actief in onze sector. Daarom zetten we als Event Confederation sterk in op communicatie met de verschillende stakeholders die kunnen bijdragen aan een sterkere en meer verenigde eventsector in ons land.

We zetten in op kennis- en talentontwikkeling rond:

 • innovatie
 • duurzaamheid
 • veiligheid
 • human capital

Bij ons kan je terecht voor:

 • vragen en updates over dossiers voor de brede eventsector
 • informatie, data, trends en evoluties over de Belgische eventsector
 • nieuwe inzichten uit onderzoek of innovaties, relevant voor de sector
 • opleidingen en congressen om de sector te informeren en verenigen

Hiertoe voorzien we:

 • nieuwsberichten en kwartaalbrieven waarin actuele informatie wordt gedeeld met de sector
 • periodieke onderzoeken bij event professionals en de bezoekers van evenementen
 • Echo, ons jaarlijks congres voor de eventsector, waar kennisdeling en connecteren centraal staan
 • een online kennisdatabank (academy) met opleidingen, webinars, data en onderzoeken voor en over de sector
 • sector calls voor onze leden en partners om de meest recente evoluties en dossiers snel te kunnen delen