Eventbedrijven vertegenwoordigen, verdedigen & adviseren

BESA & FEBELUX onder 1 koepel

Event Confederation, de zopas opgerichte koepel met daarin de beroepsverenigingen BESA (toeleveranciers voor de eventsector) en Febelux (organisatoren en dienstverleners), sloot een samenwerkingsovereenkomst met UNIZO. Hoofddoel van Event Confederation is de oprichting van een nieuw Paritair Comité voor de eventsector. “We moeten meer zichtbaar en herkenbaar worden als een volwaardige eigen sector, over alle diversiteit heen”.

De krachten bundelen, meer eenheid creëren en een duidelijke vertegenwoordiger hebben ten aanzien van de beleidsmakers, zijn de aansluitende ambities. BESA en Febelux maken overigens, net als sectororganisatie BECAS (cateringbedrijven), deel uit van een sectorale task force waar, onder impuls van federatie ACC Belgium (communicatiebedrijven), wordt gewerkt aan een nog bredere, gezamenlijke belangenbehartiging. UNIZO engageert zich in de samenwerkingsovereenkomst om Event Confederation bij het doorlopen van dit traject te ondersteunen en begeleiden met haar expertise.

Boodschap van Emile de Cartier

Een eigen paritair comité oprichten

“De eventsector is bijzonder groot, maar ook heel divers. Daardoor opereren we momenteel in te veel te gespreide slagorde opereren en klinken we ook onvoldoende als één stem ten aanzien van de beleidsmakers. Een doelgericht overheidsbeleid, op maat van onze sector en bedrijven voeren is in de huidige omstandigheden dan ook erg moeilijk, voelen we sinds het uitbreken van de coronacrisis bijzonder scherp aan”, legt Emile de Cartier, voorzitter van Event Confederation uit. “We moeten ons meer en beter verenigen, en tot een gemeenschappelijke noemer komen voor de verschillende beroepen binnen onze sector. Hét middel om daartoe te komen is volgens ons de oprichting van een eigen Paritair Comité, dat ons op de kaart zet. De oprichting van Event Confederation staat geheel in functie hiervan. We rekenen op de inzet van UNIZO om onze ambitie te realiseren.”

Nieuws