Uw naam en voornaam? Bij evenementen heb je altijd prijs

MediaMixer brengt verhalen in beweging in een steeds sneller veranderende offline, online en hybride wereld. Content maken is 1. Online content delen is nog net iets anders. We delen graag mooie, authentieke verhalen met een zo groot mogelijk publiek. Maar dat geldt uiteraard niet voor uw persoonlijke gegevens. Daar springen we zorgvuldig en discreet mee om. MediaMixer trekt, als partner van Event Confederation, resoluut de kaart van duurzaamheid en veiligheid. Offline en online. U toch ook?

Een mail met bijlage hier, een USB-stick daar – we kennen het allemaal. Veel gegevensdragers bevatten persoonsgegevens waarmee we in de communicatiesector nog te vaak slordig omgaan. Nochtans verplicht de wetgever ons sinds 25 mei 2018 om zorgvuldiger na te denken over hoe we data behandelen. De Vlaamse overheid verplicht zelfs elke partner waarmee ze samenwerkt om een Data Protection Officer (DPO) aan te stellen.

Zelf willen we ook dat onze (online) identiteit veilig is. Daarom weigeren we bijvoorbeeld cookies wanneer we een website bezoeken. Dat maakt onze job als digital agency dan weer lastig. Het wordt moeilijker om online bezoekers te volgen of (re)marketingcampagnes te voeren. Als we onze eigen privacy zo belangrijk vinden, waarom zouden we dan onze klanten en hun stakeholders vrijwillig en onbedoeld aan risico’s blootstellen?

Evidente toepassingen zoals (interne) trainingen van medewerkers in het kader van NIS2 en de GDPR, de toepassing van MFA, de fysieke beveiliging van serverruimtes, digitale beveiliging van systemen en applicaties met fingerprint en facial recognition, … zorgen voor een eerste gemoedsrust, maar uiteraard is dit slechts de start. Bij MediaMixer laten we de beveiliging van persoonsgegevens niet aan het toeval over. Bij de voorbereiding en de uitwerking van elk project volgen we een degelijk uitgewerkt beveiligingsprotocol om de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

De voorbije maanden hebben we allemaal ongetwijfeld op sociale media video’s gezien waarin, toegegeven nog in scène gezet, wordt aangetoond wat er kan gebeuren als je net iets te veel informatie deelt of een schijnbaar onschuldige foto te veel online zet. Zowel op technologisch als op menselijk vlak kunnen er dan nare dingen gebeuren. Maar zo ver hoeft het niet eens te gaan: elke burger heeft rechten die opgenomen zijn in de AVG of GDPR. Dit betekent bijvoorbeeld dat zelfs een passant kan vragen om zijn beeltenis en dus een foto te verwijderen als hij of zij toevallig herkenbaar op de achtergrond staat.

Slaagt de slinger dan niet een beetje door, hoor ik je vragen? Zeker niet. Integendeel! De digitale evolutie gaat razendsnel. Artificiële en virtuele intelligentie zullen ons in de toekomst nog meer fantastische, nieuwe mogelijkheden opleveren, maar ze brengen ook veiligheidsrisico’s met zich mee. Europa houdt dit nauwlettend in de gaten en de wetgeving zal strenger worden.

Als eventbureau en digital agency dragen we de zorg voor onze klanten hoog in het vaandel. We kiezen resoluut voor ethisch en proactief handelen. De gegevens van onze klanten zijn bij ons in veilige handen. Daarom volgden een aantal medewerkers van MediaMixer een training bij het Data Protection Institute, erkend door de kmo-portefeuille mét een interessante verhoogde tussenkomst van 45%. Daarnaast wonen zij driemaandelijks een bijscholing bij om de wetgeving op de voet te volgen.

We roepen de eventsector op hetzelfde te doen. Sta stil bij de privacy van uw klanten en bezoekers. Investeer in opleidingen. Volg nieuwe evoluties, wetten en ethische codes nauwgezet op. En bouw stap voor stap mee aan een veiligere toekomst.

Wim Kegelaers | Chief Technology Officer | MediaMixer