Une nouvelle mesure de soutien à nos entreprises de la part du gouvernement fédéral!

Paritair Comité

Historiek

In 2010 werd BESA opgericht door 10 betrokken sleutelbedrijven uit de eventsector. De oprichting had als één van de belangrijkste doelstellingen het streven naar een belangrijk fundament in het sociale gegeven, met name de oprichting van een eigen paritair comité voor de eventsector.

Na een hobbelig parcours, gekenmerkt door verschillende onderhandelingen met betrokken organisaties en bestaande paritaire comités, werd er een werkgroep samengesteld waarin ook juridische experten betrokken werden. Deze werkgroep legde de vereiste juridische basis, en vervolgstappen met FOD Waso werden genomen om het bevoegdheidsdomein te omschrijven voor het op te richten paritair comité.

In 2017 vervoegde Febelux de werkgroep. Deze deelname zorgde voor de nodige extra versnelling. Het jaar nadien werd het dossier nog verder uitgebreid en ter goedkeuring voorgelegd aan verschillende partijen, waaronder ook de politieke partijen en de Group van 10.

Sociale partner

Uiteindelijk werd Event Confederation op 17 april 2020  opgericht, als een overkoepelende vereniging die opkomt voor het algemene belang van de eventsector in België. UNIZO werd op 23 april 2020 officieel sociale partner en zorgt sindsdien – samen met onze partner Deloitte – voor de verdere begeleiding van en ondersteuning in onder meer het dossier paritaire comité.

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO:

Bij UNIZO zien en beseffen we heel goed dat de eventsector bijzonder zwaar getroffen wordt door de coronacrisis. Veerkracht, creativiteit en inzet vormen de krachten van deze sector. Maar de versnippering van die krachten over een breed scala van beroepen, van cateraars over organisatoren, podiumbouwers, technici tot onthaalmedewerkers… maakt de sector ook extra kwetsbaar, zeker wanneer er gezamenlijke belangen moeten worden verdedigd en de sector met één stem moet worden vertegenwoordigd. Met onze expertise bij UNIZO, als verdediger van een grote diversiteit aan ondernemers en sectoren, gaan we Event Confederation ondersteunen en begeleiden naar die gemeenschappelijke noemer, of Paritair Comité, die de sector wil realiseren.

Boodschap van Danny Van Ascche CEO Unizo

Download dossier

Meer over paritaire comités