Une nouvelle mesure de soutien à nos entreprises de la part du gouvernement fédéral!

Paritair Comité

Historiek

In 2010 werd BESA opgericht door 10 betrokken sleutelbedrijven, zijnde toeleveranciers uit de eventsector. De oprichting had als één van de belangrijkste doelstellingen het streven naar een belangrijk fundament in het sociale gegeven, met name de oprichting van een eigen paritair comité voor de evenementensector.
Na een hobbelig parcours de eerste jaren, gekenmerkt door verschillende onderhandelingen met betrokken organisaties en bestaande paritaire comités, moesten we onder andere vaststellen dat het aansluiten of enigszins linken aan een bestaand paritair comité een utopie was.

Bijgevolg beslisten we in 2015 om professioneel juridisch advies te raadplegen. Dhr. Chris Persyn van het advocatenkantoor Crivits & Persyn, gekend voor hun juridisch maatwerk, vervoegde bijgevolg onze werkgroep en bracht al snel een nieuwe structuur en dynamiek in onze missie.

Hij legde samen met de werkgroep de juridische basis van het “paritair comité” dossier en zorgde er tevens voor dat er een belangrijke meeting kon georganiseerd worden met de verantwoordelijken van de FOD Waso. Deze meeting gaf ons de bevestiging dat we op het goede spoor zaten en leerde ons ook dat een nauwgezette omschrijving van het bevoegdheidsdomein van het op te richten paritair comité uiterst belangrijk was. De aanzet hiervan werd kort nadien aan de FOD Waso bezorgd en door hen bevestigd.

Na constructieve onderhandelingen vervoegde Febelux in 2017 de werkgroep. Door hun deelname kregen we een groter financieel draagvlak en kon de werkgroep een versnelling hoger schakelen.

Het jaar nadien werd het dossier nog verder uitgebreid en ter goedkeuring voorgelegd aan verschillende partijen. Eenmaal bevestigd, werden alle betrokken stakeholders in de Belgische sociale wereld aangeschreven ter kennisgave. Zodoende kregen alle politieke partijen en leden van de Groep van 10 het paritair comité dossier toegestuurd en werden nadien tevens gecontacteerd met de vraag of ze dit dossier goed ontvangen hadden.

De volgende stap waren gesprekken met de ondernemersorganisatie Unizo met de vraag of zij de sociale partner wilden zijn voor BESA en Febelux. Na overleg met deze organisatie kwamen we eind 2019 tot het besluit dat er een overkoepelende vereniging opgericht moest worden voor het algemene belang van de evenementensector en waardoor er met één stem kon gesproken worden.

Dat is dus de Event Confederation geworden welke is opgericht op 17-04-2020.  Daarnaast werd Unizo verkozen als sociale partner voor de verdere begeleiding en om de indiening van het paritair comité dossier te concretiseren.  De Event Confederation en Unizo bekrachtigden hun samenwerking op 23 april 2020.

Unizo

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO: “Bij UNIZO zien en beseffen we heel goed dat de eventsector bijzonder zwaar getroffen wordt door de coronacrisis. Veerkracht, creativiteit en inzet vormen de krachten van deze sector. Maar de versnippering van die krachten over een breed scala van beroepen, van cateraars over organisatoren, podiumbouwers, technici tot onthaalmedewerkers… maakt de sector ook extra kwetsbaar, zeker wanneer er gezamenlijke belangen moeten worden verdedigd en de sector met één stem moet worden vertegenwoordigd.

Met onze expertise bij UNIZO, als verdediger van een grote diversiteit aan ondernemers en sectoren, gaan we Event Confederation ondersteunen en begeleiden naar die gemeenschappelijke noemer, of Paritair Comité, die de sector wil realiseren.”

Boodschap van Danny Van Ascche CEO Unizo

Download dossiers

Meer over Paritaire comitées op:

Foto’s