Q2 op volle toeren, met een duidelijke blik op de toekomst

Hoewel het lenteweer zich amper liet zien, draaide de eventsector het voorbije kwartaal (Q2) op volle toeren. Dat was niet anders voor Event Confederation. Onze focus was duidelijk: het delen van kennis, het ontwikkelen van partnerships, het behartigen van de belangen van onze sector en het uitwerken van een concreet toekomstplan.

Academy en partnerships

We hebben het aanbod van onze academy uitgebreid met relevante webinars, guidelines en onderzoeksdata. Al ingeschreven voor onze field trips deze zomer? Onze eerste field trip rond duurzame events naar Paradise City eind juni werd alvast succesvol onthaald. Als koepelorganisatie willen we ons aanbod gratis en open beschikbaar maken voor alle event professionals in onze sector. Of je nu werkt in de private of publieke sector, onze academy is er voor alle organisatoren en toeleveranciers die op zoek zijn naar kennis en data om evenementen duurzamer, veiliger, innovatiever en mensgerichter te maken.

We bieden in onze academy ook informatie over regelgevingen en inspiratie voor uitdagingen waar we als sector mee te kampen hebben. Want uitdagingen zijn er zeker. Daarom hebben we het voorbije kwartaal ook sterk ingezet op het uitbreiden van partnerships met organisaties die nauw verbonden zijn met onze brede en diverse eventsector, zoals met de toeristische agentschappen van de gewesten in ons land. We gingen ook kennispartnerships aan met onder meer VI.BE, Freelancers in Belgium, STEPP en MPI Belgium Luxembourg.

Aantallen en dossiers

We blijven ook in Q3 inzetten op het uitbreiden van partnerships binnen en buiten onze eventsector. Want enkel door samen te werken en door onze sector nog sterker te verenigen, verwerven we een grotere stem, meer zichtbaarheid en waardevolle data. Numbers count! Zeker wanneer het op belangenbehartiging aankomt. Dat hebben we het voorbije kwartaal meermaals ervaren, zoals onder meer in de dossiers PET en blik en eigen betaalmiddelen.

Ondanks onze inspanningen, waren er de voorbije maanden ook enkele dossiers waar we nog niet staan waar we willen. Zo is er het btw-dossier waarin we nog steeds meer transparantie, kennis en inzicht vragen van de FOD Financiën in de wijze waarop er wordt geëvalueerd. Ook blijven we ijveren voor een gelijke behandeling en verlenging voor onze sector wat de uitbreiding van de fiscaal voordelige overurenregeling betreft. Ook dit is cruciaal in een steeds competitiever en internationaler wordende markt.

Hoopvol is dan weer de toenemende vraag om met Event Confederation te zetelen in verschillende adviesraden. Zo kunnen we impactvoller wegen op het beleid en proactiever te werk gaan om een beter georganiseerde, professionele en erkende sector te worden.

Event Confederation 2.0

Omdat het onze ambitie is om te streven naar de gemeenschappelijke doelen van alle event professionals in ons land, laten we ons in onze strategische denkoefening naar een meer verenigde eventsector begeleiden door onze partner Deloitte. Het doel is om gezamenlijk te werken aan de transformatie naar Event Confederation 2.0. Dit project is cruciaal voor het versterken van de sector en het creëren van een solide basis voor toekomstige groei en samenwerking.

Zo vond in mei een eerste workshop plaats samen met onze federaties en event partners in het hoofdkantoor van Deloitte Belgium. Tijdens deze workshop werd een gezamenlijke ambitie bepaald en werden de bouwstenen geïdentificeerd die nodig zijn om de kern van de strategie te bepalen die zullen helpen om de transformatie effectief te sturen.

In de daaropvolgende weken voerden we samen met Deloitte verschillende interviews met de federaties. Deze gaven waardevolle inzichten over de behoeften van elkeen, de verwachtingen en visies voor de toekomst. Deze input is essentieel om er voor te zorgen dat de nieuwe structuur en werkwijze van Event Confederation 2.0 goed aansluiten bij de diverse belangen binnen de sector.

Eind juni organiseerde Deloitte een vervolgworkshop, waar de verworven inzichten en feedback besproken en de volgende stappen in het traject bepaald werden. Deze workshop legde de basis voor de volgende fasen van dit ambitieus project, waarover we de komende maanden periodiek zullen terugkoppelen. Hou dus zeker onze nieuwsberichten in het oog!