Programma

Event Confederation heeft de ambitie om te werken aan een lange termijnvisie: een ambitieus plan, waarvoor in overleg gegaan wordt met overheidsinstellingen en dat zal uitmonden in een “Event Charter 2025”.

Bouwstenen Event Charter 2025

Algemeen relance plan covid-crisis

Onderzoek met Deloitte, samenwerking met KdG, Covid Event Risk Model, Vinciane in Celeval, eisenbundels bij overheden, …

COVID Event Risk Model

COVID Event Risk Model is een initiatief van de Vlaamse Overheid in samenwerking met de Alliantie van de Belgische Event Federaties, en Karel De Grote-Hogeschool.
Het COVID Event Risk Model is besproken en goedgekeurd door de Nationale Veiligheidsraad.

Het COVID Event Risk Model helpt een event COVID-veiliger te maken. Meer info…

Impact summer 2021

Support of the Belgian event sector, status update september 2021

Paritair Comité

In 2010 werd BESA opgericht door 10 betrokken sleutelbedrijven, zijnde toeleveranciers uit de eventsector. De oprichting had als één van de belangrijkste doelstellingen het streven naar een belangrijk fundament in het sociale gegeven, met name de oprichting van een eigen paritair comité voor de evenementensector.Na een hobbelig parcours de eerste jaren, gekenmerkt door verschillende onderhandelingen met betrokken organisaties en bestaande paritaire comités, moesten we onder andere vaststellen dat het aansluiten of enigszins linken aan een bestaand paritair comité een utopie was.

Bijgevolg beslisten we in 2015 om professioneel juridisch advies te raadplegen. Dhr. Chris Persyn van het advocatenkantoor Crivits & Persyn, gekend voor hun juridisch maatwerk, vervoegde bijgevolg onze werkgroep en bracht al snel een nieuwe structuur en dynamiek in onze missie.

Hij legde samen met de werkgroep de juridische basis van het “paritair comité” dossier en zorgde er tevens voor dat er een belangrijke meeting kon georganiseerd worden met de verantwoordelijken van de FOD Waso. Deze meeting gaf ons de bevestiging dat we op het goede spoor zaten en leerde ons ook dat een nauwgezette omschrijving van het bevoegdheidsdomein van het op te richten paritair comité uiterst belangrijk was. De aanzet hiervan werd kort nadien aan de FOD Waso bezorgd en door hen bevestigd.

Na constructieve onderhandelingen vervoegde Febelux in 2017 de werkgroep. Door hun deelname kregen we een groter financieel draagvlak en kon de werkgroep een versnelling hoger schakelen.

Het jaar nadien werd het dossier nog verder uitgebreid en ter goedkeuring voorgelegd aan verschillende partijen. Eenmaal bevestigd, werden alle betrokken stakeholders in de Belgische sociale wereld aangeschreven ter kennisgave. Zodoende kregen alle politieke partijen en leden van de Groep van 10 het paritair comité dossier toegestuurd en werden nadien tevens gecontacteerd met de vraag of ze dit dossier goed ontvangen hadden.

De volgende stap waren gesprekken met de ondernemersorganisatie Unizo met de vraag of zij de sociale partner wilden zijn voor BESAen Febelux. Na overleg met deze organisatie kwamen we eind 2019 tot het besluit dat er een overkoepelende vereniging opgericht moest worden voor het algemene belang van de evenementensector en waardoor er met één stem kon gesproken worden.

Duurzaamheid

Ontwikkeling van een duurzaamheidscharter voor de eventsector ovv:

Eco-friendly: het organiseren van evenementen brengt normaal zeer veel afval met zich mee. We gaan zoek naar andere en biologisch afbreekbare materialen. Wegwerpmaterialen vervangen door kwalitatieve, stijlvolle maar vooral duurzame alternatieven. Hiervoor wordt oa samengewerkt met OVAM.

Upcycle & hergebruik: door het upcyclen van materialen gaan we op zoek naar een creatieve manier van hergebruiken. Hierdoor verlagen we ook onze ecologische voetafdruk.

Reducering CO2 uitstoot: we bedenken plannen voor carpoolen, we stimuleren openbaar vervoer, generatoren die werken op zonne-energie, …

Veiligheid en Preventie

We zijn specialisten op vlak van crowd management en we hebben de beste veiligheids- en preventie adviseurs voor events. Onze sector ontwikkelde zelf het Covid Event Risk Model. De eventsector als oplossing en niet oorzaak voor het probleem en een nauwere samenwerking en opzetten adviesraad met overheden en politie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hoe willen wij voorlopers worden op het vlak van MVO in de eventsector. We werken opleidingstrajecten uit en ontwikkelen een specifieke ‘MVO-scan’ voor de sector. Via deze scan kan een bedrijf in onze sector ontdekken hoe ver ze staan en leren wat eventueel beter kan.

Diversiteit en gelijkheid

Diversiteit op de werkvloer is een troef. Bepaalde profielen vinden nog altijd minder vlot hun plek op de arbeidsmarkt. De brede eventsector is een goede werkgever (80.000 jobs!) en kan uitgroeien tot een voorbeeld ovv integratie, diversiteit en gelijkheid.

Innovatie

Innovatie gebeurt vandaag te organisch en vaak enkel op productniveau. Dat kan beter, meer gestructureerd, herkenbaarder en vooral beter gepromoot. Samen met de overheden willen we hier mee aan de slag.

Opleidingen

We willen onze mensen beter opleiden, zodat we efficiënter, doortastender en met meer inzicht kunnen werken.

Recent Opleidingsnieuws: