Verplichte B2B e-facturatie op komst

Sinds 1 maart 2024 is e-facturatie verplicht voor openbare aanbestedingen met een waarde boven 3.000 €, exclusief btw. Vanaf 1 januari 2026 wordt e-facturatie verplicht tussen BTW-belastingplichtigen voor zakelijke transacties tussen bedrijven.

De implementatie van deze verplichte B2B e-facturatie vormt echter een uitdaging, zeker voor de kleine ondernemingen die vandaag nog niet gestructureerd elektronisch factureren. 96,7% van de Belgische ondernemingen zijn micro-ondernemingen met minder dan 10 werknemers en 83% heeft zelfs geen personeel.

Tijd voor actie

Ook onze eventsector, bij uitstek een kmo-sector, valt onder de verplichte B2B e-facturatie en moet dringend in actie schieten want de deadline van 1 januari 2026 nadert.  

Bestaande softwaresystemen moeten mogelijks aangepast worden. Ook de bedrijfsprocessen zoals de bestellingen, betalingscontroles en boekhoudkundige verwerkingen zullen bijsturing vergen. Ook onze kmo’s worden met tal van andere uitdagingen geconfronteerd waaraan ze naast hun normale, dagelijkse bedrijfsvoering aandacht moeten besteden.

Ook ondernemingen die alleen B2C-activiteiten hebben, vallen voor de facturen die zij van andere ondernemingen ontvangen onder deze verplichting. Hoewel de invoering van de verplichte B2B e-facturatie in België voorloopt ten opzichte van de door de EU voorziene timing, zullen B2B e-facturatie en e-reporting op termijn ongetwijfeld in gans de EU verplicht worden.

Herbekijk het UNIZO-webinar

Op 18 juni legde UNIZO tijdens haar sectorwerking in een webinar uit hoe we onze event professionals kunnen voorbereiden op deze verplichting. Het webinar is integraal te bekijken op de academy-pagina van onze website, onder inspiratie.

Zowel de juridische context en het toepassingsgebied van de verplichte e-facturatie komen aan bod in dit webinar, alsook informatie over hoe je de aankomende regelgeving concreet moet gaan toepassen en hoe dit voor meer efficiëntie kan zorgen in jouw onderneming. In de bijhorende presentatie staan verschillende links en verwijzingen naar tools waarmee je aan de slag kan gaan.

UNIZO voorziet hiervoor ook individuele begeleiding op maat van onze ondernemers. Meer informatie op: www.unizo.be/e-facturatie.