Wie is Event Confederation?

Event Confederation is een koepelorganisatie die de brede eventsector in België verenigt, vertegenwoordigt, verdedigt en informeert. Onze leden zijn federaties die erkend en geprezen worden voor hun inzet voor de verschillende types event professionals, zowel aan de kant van de organisatoren (festivals, beurzen, sportevents, congressen, corporate, voorstellingen) als de toeleveranciers (techniek, non-techniek, catering, animatie, locaties/venues, freelancers). In haar dagelijks bestuur rapporteert de Confederation Manager aan de Raad van Bestuur en wordt hierbij ondersteund door verschillende partners.

Hoe is Event Confederation ontstaan?

Event Confederation is opgericht in volle coronacrisis in 2020, met als ambitie de krachten van alle Belgische spelers in de eventsector te bundelen en om met één stem te kunnen spreken. Duidelijkheid, structuur en snelheid vormden de basis om de toen tijdelijke en informele Alliantie van Belgische Event Federaties te bestendigen, en dit onder impuls van de voorlopers ACC Belgium, BECAS, BESA en Febelux. De twee laatste sectorfederaties hadden al een gezamenlijk parcours afgelegd pre-corona, in hun ambitie om een eigen paritair comité voor de sector op te richten.

Wat doet Event Confederation?

Om de brede belangen van de eventsector te behartigen, willen we structureel zichtbaar zijn en het eerste aanspreekpunt vormen voor event professionals, beleidsmakers, onderzoekers, media en het brede publiek. Wij rijden niet voor één bepaalde groep binnen één bepaalde regio, maar we vormen de stem voor iedereen actief in onze sector. Daarom zetten we sterk in op communicatie met de verschillende stakeholders die kunnen bijdragen aan een sterker en meer verenigde eventsector in ons land. Om onze ambities waar te maken richten we ons op de ontwikkelingsdomeinen: innovatie, duurzaamheid, veiligheid en human capital.

Nieuws

Nieuwsarchief