Wie is Event Confederation?

Event Confederation is een koepelorganisatie die de brede eventsector in België verenigt, vertegenwoordigt, verdedigt en informeert. Onze leden zijn federaties die erkend en geprezen worden voor hun inzet voor de verschillende types event professionals, zowel aan de kant van de organisatoren (festivals, beurzen, sportevents, congressen, corporate, voorstellingen) als de toeleveranciers (techniek, non-techniek, catering, animatie, locaties/venues, freelancers). In haar dagelijks bestuur rapporteert de Confederation Manager aan de Raad van Bestuur en wordt hierbij ondersteund door verschillende partners.

Hoe is Event Confederation ontstaan?

Event Confederation is opgericht in volle coronacrisis in 2020, met als ambitie de krachten van alle Belgische spelers in de eventsector te bundelen en om met één stem te kunnen spreken. Duidelijkheid, structuur en snelheid vormden de basis om de toen tijdelijke en informele Alliantie van Belgische Event Federaties te bestendigen, en dit onder impuls van de voorlopers ACC Belgium, BECAS, BESA en Febelux. De twee laatste sectorfederaties hadden al een gezamenlijk parcours afgelegd pre-corona, in hun ambitie om een eigen paritair comité voor de sector op te richten.

Wat doet Event Confederation?

Om de brede belangen van de eventsector te behartigen, willen we structureel zichtbaar zijn en het eerste aanspreekpunt vormen voor event professionals, beleidsmakers, onderzoekers, media en het brede publiek. Wij rijden niet voor één bepaalde groep binnen één bepaalde regio, maar we vormen de stem voor iedereen actief in onze sector. Daarom zetten we sterk in op communicatie met de verschillende stakeholders die kunnen bijdragen aan een sterker en meer verenigde eventsector in ons land. Om onze ambities waar te maken richten we ons op de ontwikkelingsdomeinen: innovatie, duurzaamheid, veiligheid en human capital.

Nieuws

Freelancersbevraging 2023 cover

Freelancersbevraging 2023

We polsen in een jaarlijkse freelancersenquête naar de dagtarieven van de Belgische (event)freelancers en hoe de huidige economische context die tarieven beïnvloedt. Zowel freelancers zelf als hun opdrachtgevers kunnen aan de bevraging deelnemen.
Lees verderFreelancersbevraging 2023
De Belgische event professional heeft er vertrouwen in cover

De Belgische event professional heeft er vertrouwen in

46% van de organisatoren en toeleveranciers van evenementen in België schat dat de totale omzet van hun organisatie in 2023 hoger zal zijn dan in 2022. 74% geeft aan dat hun omzet het voorbije jaar is gestegen t.o.v. 2021. In 2022 was die omzet zelfs hoger dan in 2019 voor 47% van de event professionals. Dat leren de resultaten van de jaarlijkse sectorbevraging die het onderzoekscentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool (KdG) heeft uitgevoerd bij 251 professionals.
Lees verderDe Belgische event professional heeft er vertrouwen in

Nieuwsarchief