B-Tonic: Hoe jouw bedrijf kan winnen bij ‘people sustainability’

People sustainability: het begrip richt zich op het bevorderen van het welzijn van medewerkers en duurzaam ondernemen. Hoe je kan winnen dankzij ‘people sustainability’ en hoe je het in drie stappen kan toepassen, ontdek je hier.

Er is een nieuwe term bij: 'people sustainability'. Dit begrip richt zich op het bevorderen van het welzijn van medewerkers en duurzaam ondernemen. Het snijvlak van deze twee aspecten is cruciaal voor een succesvolle duurzaamheidsstrategie en kan niet alleen bijdragen aan betere ESG-rapportages, maar ook aan verbeterde bedrijfsresultaten en het welzijn van medewerkers.

Winnen dankzij ‘people sustainability’?

  • Het concept van 'people sustainability' bevindt zich op het snijpunt van medewerkers betrokkenheid, empowerment en duurzaam ondernemen.
  • Het wordt gedefinieerd als het ethisch en eerlijk behandelen van mensen binnen een organisatie.
  • Een duurzaamheidsstrategie voor medewerkers kan helpen om de ESG-rapportage te verbeteren, bedrijfsresultaten te stimuleren en het leven van mensen te verbeteren.
  • Bijscholen van ondernemers en medewerkers, verantwoordelijkheid nemen voor de supply chain én medewerkers en hun potentieel behandelen als kostbare bronnen.

De afgelopen jaren heeft er een enorme verschuiving plaatsgevonden op de werkplek. De revolutie van het hybride werken werd veroorzaakt door COVID, en dankzij de technologische vooruitgang was de overgang naar het thuiskantoor bijna naadloos. Maar hoewel de instrumenten er waren om deze verschuiving mogelijk te maken, bleven het beleid en de aanpak van het personeelsbeheer achter. Bedrijfstransformatie gaat niet alleen over nieuwe technologie; het moet een aangepaste aanpak zijn die rekening houdt met technologie, processen en mensen.

People sustainability aan de hand van 6 pijlers:

  1. Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I)
  2. Welzijn en balans
  3. Vertrouwen en transparantie
  4. Gezondheid en veiligheid
  5. Empowerment en groei
  6. Maatschappelijke doelstelling

People sustainability in drie stappen:

1. Medewerkers bijscholen

Naar schatting zullen er in 2030 wereldwijd 85 miljoen vacatures zijn door een tekort aan juiste vaardigheden. Door mensen prioriteit te geven en ze te ontwikkelen via bijscholing en herscholing, kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun medewerkers zich meer betrokken voelen en uitgerust zijn met de middelen die ze nodig hebben om te groeien naarmate het bedrijf zich verder ontwikkelt.

2. Oog voor de medewerker in heel het eco-systeem

Regeringen en andere regelgevende instanties eisen steeds vaker van bedrijven dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop medewerkers in hun hele ecosysteem worden behandeld.

Technologie is essentieel om aan de eisen van de regelgeving voor de supply chain te voldoen. Dankzij de toegenomen transparantie van gegevens kunnen bedrijven hun directe en indirecte leveranciers bekijken en zien wie zowel mens als milieu beschermt. Met dit niveau van zichtbaarheid kunnen bedrijven audits verminderen en de directe en indirecte maatschappelijke, economische en milieu-impact van hun bedrijf verbeteren.

3. Zorg voor een mensgerichte benadering van het bedrijfsleven

Bedrijven zetten steeds meer in op een duurzaam welzijnsbeleid. En elke transformatie begint en eindigt met mensen. Mensen implementeren nieuwe technologie, ontwikkelen nieuwe bedrijfsmodellen en leiden cruciale initiatieven. Met een mensgerichte aanpak zijn organisaties veerkrachtiger, bekwamer, innovatiever en gemotiveerder om onze gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Zelfs nu organisaties te maken hebben met krimpende budgetten en stijgende inflatie, is de betrokkenheid van medewerkers van het grootste belang. Zeker in de huidige onzekere tijden levert aandacht voor het welzijn van medewerkers enorme voordelen op wat betreft productiviteit, samenwerking en motivatie.

Uit recent onderzoek van SAP blijkt dat meer dan 86% van de leidinggevenden denkt dat investeren in de duurzaamheid van mensen kan leiden tot positieve economische en ecologische duurzaamheidsresultaten. In een McKinsey-rapport wordt opgemerkt dat 83% van de C-suite leiders verwacht dat ESG-programma's over vijf jaar meer zullen bijdragen aan de aandeelhouderswaarde dan nu het geval is. Door mensen centraal te stellen in de bedrijfsstrategie verbeteren de innovatie, veerkracht en samenwerking en versnellen de prestaties en vooruitgang.

Met de People Sustainability Scan brengt B-Tonic de werkbaarheidsgraad van je organisatie in kaart, volledige afgestemd op alle 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN SDG’s).

Meer weten…