Febelux aan het woord

Wie zijn jullie?

Febelux is de beroepsfederatie van de beurs-, congres- en eventindustrie.
De roots van onze federatie liggen in de beurzenwereld. Mettertijd fuseerde Febelux met enkele andere organisaties waardoor het werkveld uitgebreid werd met de congres- en eventindustrie.

Voor wie zijn jullie er?

We zijn er voor alle spelers uit de beurs-, congres en eventindustrie. Vandaag vertegenwoordigen wij een 100-tal bedrijven die actief zijn als venue, organisator, leverancier en/ of standenbouwer. Het is een diverse samenstelling van grote en kleine bedrijven, jonge starters en gevestigde waarden. Op die manier blijft het interessant om ervaringen uit te wisselen.

Wat doen jullie vooral?

Onze werking is gebaseerd op 3 pijlers: belangenbehartiging, netwerk en ervaringsuitwisseling. Febelux is een platform waar je terecht kan om in je dagelijkse werking ondersteund te worden. We zijn een netwerk waar leden op kunnen terugvallen om nieuwe contacten te leggen, samenwerkingen uit te bouwen, ervaringen af te toetsen met collega’s, concrete problematieken op tafel te leggen én ze samen aan te pakken.

Waarom kiezen jullie ervoor om binnen Event Confederation samen te werken?

Samen sterk! Door ons te verenigen kunnen we meer gewicht in de schaal leggen, klinken onze stemmen luider en kunnen we problematieken vanuit verschillende standpunten beargumenteren. Daarnaast vinden we het zelf ook interessant om ervaringen uit te wisselen met andere deelsectoren en andere federaties.

Hoe zien jullie de toekomst van de sector?

We willen meewerken aan een eengemaakte sector waarin elke deelsector zijn eigenheid heeft/ behoudt. Een sector waarin banden sterker worden, samenwerkingen diepgaander.

Wat zijn voor jullie de belangrijkste uitdagingen?

De erkenning van de eventsector als ‘officiële’ sector zou onze werking ten goede komen. We zouden meer tijd kunnen besteden aan het oplossen van structurele en praktische problemen en minder tijd aan administratieve onduidelijkheden. Nu lijkt het alsof elk bedrijf onder een andere regelgeving valt.
Daarnaast blijft duidelijke communicatie en gelijke samenwerking doorheen de verschillende schakels van de eventketen een uitdaging.

Is er dan nog iets wat we niet weten?

Dat we heel fier zijn op onze leden? Heel sterk hoe ze ervoor blijven gaan, ook in moeilijke tijden.