BCOH: Waarom wordt een evenementenverzekering duurder ?

door Olivier Héger oprichter Circles Group – september 2023

COVID-19, de zeer onstabiele weersomstandigheden van de afgelopen jaren en enkele grote schadeclaims in verband met de “no-show” (het niet verschijnen) van artiesten van wie de aanwezigheid essentieel was voor het succes van het evenement, hebben geleid tot een negatieve rentabiliteit in de verzekeringssector.

Organisatoren van festivals en evenementen die voornamelijk afhankelijk zijn van klimatologische, politieke en economische omstandigheden, stuiten op het groeiende wantrouwen van verzekeraars en herverzekeraars die traditioneel voorzichtig zijn als het gaat om de volatiliteit van de omstandigheden waarin deze evenementen plaatsvinden en om de winstgevendheid van hun activiteiten. 

De stijgende loonkosten, een zeker gebrek aan ondernemingszin bij verzekeraars en een groeiende tendens bij de bevoegde autoriteiten om hun toevlucht te zoeken tot een annulatie als “voorzorgsmaatregel”, maken dat er een vermindering is van het aanbod tot dekking van “speciale risico’s” en een schaarste aan “capaciteit” (i.e. de verzekerde bedragen die door verzekeraars en herverzekeraars worden toegekend) om eventuele risico’s in te dekken.

Deze stand van zaken installeert zich paradoxaal genoeg in het landschap van evenementen, dat tegenwoordig een enorme expansie kent. Deze expansie is enerzijds te wijten aan het gebrek aan winstgevendheid in de platenindustrie, waardoor artiesten meer gedwongen worden om op te treden in shows en op festivals. Anderzijds ook aan de stijgende vervoerskosten, vooral voor vliegreizen, waardoor festivalgangers minder vaak en minder ver reizen en op zoek gaan naar entertainment en diversiteit dicht bij huis. Dit is exact wat de festivals momenteel aanbieden, waardoor zij jaar na jaar de opkomst van het publiek zien toenemen.

Dit gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod leidt tot een aanzienlijke stijging van de tarieven. Situatie waarin we ons vandaag de dag bevinden.

In de praktijk: hoewel het steeds belangrijker is geworden om een evenement te verzekeren tegen ‘annulering’ om welke reden dan ook (‘No-show’, ‘Intrekking van vergunning’, ‘Slecht weer’, ‘Overmacht’, enz.) moet er met de nodige voorzichtigheid worden omgesprongen met de gebruikte terminologie van de aangeboden waarborgen. In het bijzonder moet er worden gekeken of de aangeboden dekkingen overeenstemmen met de werkelijke behoeften van de organisator in kwestie.

Een aantal voorbeelden: 

– ‘slechte weersomstandigheden’: deze waarborg dekt niet noodzakelijk een annulering t.g.v. een voorspelling van slecht weer, wanneer deze voorspelling uiteindelijk niet uitkomt.

– ‘No show/non appearance’: vermoeidheid is geen ziekte.

– ‘Intrekking van machtiging/vergunning’: een intrekking van de vergunning voor een evenement waarvoor geen voorafgaandelijke vergunning was verleend, is niet verzekerd.         

– ‘Onvolledige of valse verklaring’: het feit dat een artiest zijn of haar medische antecedenten ontkent/verzwijgt, kan lijden tot een weigering van dekking.

Tot slot. Veel organisatoren denken dat een klassieke Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering voldoende is om de risico’s van hun evenement in te dekken. Wanneer we de onderstaande tabel even bekijken, stellen we echter vast dat de waarborg ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid organisator’ minder dan 2,2% van de totale schadelast vertegenwoordigt en minder dan 9% van de totale schadefrequentie.. Het is dus van essentieel belang om naast dergelijke standaarddekking ook te voorzien in andere waarborgen zoals ‘annulering’, ‘slecht weer’, ‘no show’, …

Gespecialiseerde en professionele makelaars kunnen daarbij zeker helpen.

WAARBORGENSCHADELASTFREQUENTIE VAN DE SCHADE
1.Slecht weer45,51%28,71%
2.Annulering23,97%21,94%
3.No-show20,75%10,78%
4.Extra kosten2,74%2,71%
5.Burgerlijke Aansprakelijkheid organisator2,13%8,90%
6.Apparatuur1,96%9,17%
7.Tenten0,81%1,70%
8.Toevertrouwd Goed0,68%7,45%
9.Decor & accessoires0,53%4,14%
10. Gedwongen verlies van opkomst publiek0,33%0,76%
11. B.A. huurdersaansprakelijkheid0,31%0,54%
12. Tentoongestelde goederen0,10%0,74%
13.Standen0,07%1,41%

Bron: CG database