De Belgische event professional heeft er vertrouwen in

De sector heeft nood aan data

De impactonderzoeken die het KdG-onderzoekscentrum in volle coronacrisis uitvoerden leerden dat de evenementensector gekrompen was, wellicht met 30%. Met slechts een 3.200-tal bedrijven actief in deze sector in ons land in 2018 was deze evolutie verontrustend. “We zijn dan ook blij met deze 251 deelnemers aan het onderzoek. Dat is zeker niet evident gezien de grootte van deze sector”, benadrukt onderzoeker Yves Van Handenhove. “Deze respons bevestigt ook dat event professionals de nood aan data over hun sector belangrijk vinden.”

Evenementen centraal in beleidsvoering

84% van de professionals die in januari 2023 deelnamen aan dit onderzoek geeft aan dat minstens de helft van hun jaaromzet uit het organiseren of faciliteren van evenementen komt. Ook is het opvallend dat ongeveer een derde hiervan organisator is, een derde toeleverancier en een derde werkt voor een (lokale) overheid. “Vaak wordt vergeten dat steden en gemeenten een belangrijk deel van de evenementensector vormen. Bij steeds meer lokale overheden zien we de inrichting van een dienst specifiek voor het organiseren en faciliteren van evenementen. En dat is een goede zaak”, zegt Van Handenhove. “Vroeger zaten deze taken (te) vaak (te) versnipperd bij (te) veel verschillende diensten (cultuur, sport, jeugd, lokale economie …). Data en inzichten ontbraken, evenals een beleid en visie op evenementen. Maar hier komt gelukkig verandering in. 47% van de (lokale) overheden in dit onderzoek geeft aan dat de totale budgetten voor evenementen in hun organisatie voor het organiseren en ondersteunen van evenementen in 2023 ongeveer gelijk blijft als de budgetten in 2022, ondanks de vele besparingen. Amper 26% geeft aan dat er in deze budgetten wordt gesnoeid.”

Zorgen om toenemende kosten

Zorgwekkend is evenwel de toenemende kosten en maatregelen. 81% vreest dat de stijgende energieprijzen de activiteiten van hun organisatie zullen bepalen in 2023. 80% maakt zich zorgen om de impact van de stijgende aankoopprijzen en 63% om de stijgende kosten in programmatie. Opvallend is ook dat 50% de toenemende milieumaatregelen en 45% de toenemende veiligheidsmaatregelen als bepalende factoren beschouwen die de organisatie van hun activiteiten zullen bepalen het komende jaar. Vooral de (lokale) overheden zijn hier bezorgd over. Ook de zorgen om de stijgende personeelskosten houdt 74% van de professionals in ons land wakker. 62% vreest zelfs dat het vinden van goed personeel een negatieve impact zal hebben op hun activiteiten. En dat is zo voor 70% van de organisatoren en toeleveranciers. Bij de (lokale) overheden maakt slechts 46% zich hierover zorgen.

Toenemende vraag naar personeel

16% geeft aan dat het aantal personeelsleden het afgelopen jaar is afgenomen in hun organisatie. Bij 25% is dat aantal dan weer gestegen. Bij de organisatoren was deze stijging met 41% het sterkst. Bij 71% van de (lokale) overheden was dat ongeveer gelijk gebleven. De samenwerking met vaste freelancers kent ook een daling in meer dan 15% van de organisaties, maar bij 28% is er een stijging. Ook hier is de stijging het grootst bij de organisatoren, met meer dan 35%. En dat is hoopvol.

Vertrouwen in de toekomst

Met een gemiddelde score van 7,5 op 10 geven de event professionals aan vertrouwen te hebben in een positieve toekomst voor de organisatie of dienst waarin ze werkzaam zijn. Met een score van 8 op 10 geven ze zelfs aan vertrouwen te hebben in een positieve toekomst voor zichzelf binnen deze organisatie. Dat is zelfs een hogere score dan de 6,3 op 10 die de bezoekers van evenementen gaven wanneer het KdG-onderzoekscentrum eind 2022 peilde naar het publieksvertrouwen.

Ondanks de zorgen om de toenemende kosten en vraag naar personeel in een sector waar er meer dan ooit een nijpend arbeidstekort is, geeft de meerderheid van de Belgische event professionals aan vertrouwen te hebben in een positief 2023. Het is dan ook te hopen dat, met deze ingesteldheid en de verwachte omzet- en budgetstijgingen bij heel wat organisaties en diensten het komende jaar, het aanbod voldoende groot zal zijn om te kunnen inspelen op de toenemende vraag naar evenementen.

Voor meer informatie, contacteer:

Christine Merckx | hoofd onderzoekscentrum | christine.merckx@kdg.be | 0473 69 21 84 of Yves Van Handenhove | onderzoeker | yves.vanhandenhove@kdg.be |0495 62 87 88

Periodieke impactonderzoeken evenementensector

Het onderzoekscentrum bevraagt jaarlijks de Belgische evenementensector en brengt het aanbod van en de vraag naar evenementen in kaart. De resultaten van deze sectorbarometer zijn gebaseerd op een onderzoek dat werd uitgevoerd in januari 2023 bij 251 event professionals in België. De resultaten van de publieksmonitor zijn gebaseerd op een onderzoek dat werd uitgevoerd in december 2022 bij 1.000 Belgen.

Onderzoekscentrum Publieke Impact | Karel de Grote Hogeschool

Als onderzoekers willen wij het leven, werken en vertoeven in stedelijke sociale ruimtes zo aangenaam mogelijk maken voor zowel de bewoners, bedrijven als bezoekers. Wij streven naar bruisende evenementen en ontmoetingen, georganiseerd door duurzame en inclusieve ondernemers in aantrekkelijke steden en venues waar iedereen zich welkom, veilig en betrokken voelt. Hiertoe verrichten wij toegepast wetenschappelijk (impact)onderzoek.

www.publiekeimpact.be