Een nieuw jaar, een nieuw tijdperk voor het paritair comité voor de eventsector

2023 zou wel eens heel bepalend kunnen worden in het traject naar een oplossing voor onze sector op niveau van het paritair comité. Het is al een langlopend traject geweest, maar het beweegt nu meer dan ooit. Mede door de oproep vanuit de federaties om mee te werken, maar nog meer door de beslissing van de federale regering om flexijobs toe te laten in de eventsector.

Waarom is dat paritair comité nu zo belangrijk voor de eventsector? Er zijn een aantal redenen:

  • Uniforme loon- & arbeidsvoorwaarden onder de bedrijven. Vandaag zit daar best wat verschil op gezien veel bedrijven verspreid zitten over meerdere PC’s.
  • Deze uniforme voorwaarden zullen vervolgens aanzetten tot functieomschrijvingen, en bijgevolg zullen ook freelancers daarvan kunnen profiteren. Freelancers via tijdelijke arbeidscontracten in de eerste plaats, maar ook zelfstandige freelancers zullen positieve effecten genieten. Het geheel van taken en rollen zal duidelijker worden.
  • Corona drukte ons met de neus op de feiten dat de sector definieer- en tastbaar moet worden gemaakt. Alleen zó kunnen we als sector klaar zijn voor een nieuwe crisis.
  • Een afgebakende sector zal ook zorgen voor een sector die naar elkaar toe groeit, die meer gezamenlijk denkt en die zich zo van binnenuit versterkt.
  • De sector zal bijgevolg ook zichtbaarder zijn. We krijgen meer mogelijkheden om onze kennis en realisaties te tonen. En een sector die meer naar buiten komt zal het onder andere makkelijker hebben om mensen aan te trekken.
  • Een eigen PC laat toe om een eigen sociaal fonds te voorzien. Langs die weg kunnen we als sector dan ook weer zorgen voor meer opleiding en dergelijke.

Het is duidelijk dat een Paritair Comité events een grote positieve impact kan hebben op onze sector. Post-covid is er een momentum om dit te realiseren. Het is aan ons als sector om verder vaart te zetten.