Nieuws uit het onderzoekscenter: Future-proof organisaties zijn inclusieve organisaties

Vind je het een uitdaging om voldoende medewerkers te vinden én te houden? Probeer je de betrokkenheid van je medewerkers te verhogen? Wil je de samenwerking binnen je teams optimaliseren? Zet in op inclusie!

Website

Het realiseren van een inclusieve werkomgeving gaat niet vanzelf. Het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool (KdG), samen met partners Event Confederation, Sociaal Fonds Podiumkunsten, Untitled Workers Club en de Aanstokerij, ontwikkelden daarom een set van praktijkgerichte tools en bouwstenen voor o.a. werkgevers, teamleiders en HR-verantwoordelijken.

De tools helpen een antwoord te formuleren op de volgende vragen:

  • Hoe kan je inclusief rekruteren en selecteren?
  • Hoe ga je om met diversiteit op de werkvloer?
  • Hoe versterk je inclusief samenwerken in een divers team?

Challenge je rekruteringsbeleid

We inspireren, informeren en challengen jou om jouw rekruterings- en selectiebeleid inclusiever te maken. We werken rond 10 bouwstenen voor het rekruterings- en selectiebeleid: draagvlak – employer branding – vacatureberichten – wervingskanalen – selectieprocedure – vooroordelen – communicatie – sollicitatiegesprek – juiste match – onthaalbeleid.

Unbox jullie potentieel

Met een koffer vol ervaringsgerichte activiteiten ondersteunen we teamleiders om het inclusief samenwerken te versterken in het team. De activiteiten zijn interactief, gekoppeld aan duidelijke leerdoelen en voorzien van inspiratie voor een gerichte nabespreking. Je kan de activiteitenkoffer ontlenen om met je team aan de slag te gaan, of je kan de nodige materialen downloaden op ons platform!

Benieuwd? Ontdek er hier alles over.