No-show-dekking en medisch onderzoek

Kunnen eventverzekeraars een medische keuring opleggen aan sleutelfigurendie verzekerd zijn onderde no-show-polis? BCOH, onzeindustry partner legt het uit.

Showorganisatoren zetten soms veel in op hun programmatie en hun headliner: het succes van hun productie hangt ervan af, net als hun reputatie. De headliner van een show of evenement is per definitie de sleutel tot succes. Het niet-opdagen van de headliner kan somsde ondergang van de productie betekenen. Dit risico, algemeen bekend onder de naam ‘no show’ of ‘non appearance’, is verzekerbaar.

In dat opzicht is het interessant om vast te stellen dat organisatoren van evenementen meestal toch de reflex hebben om hun dekking slechts te beperken tot de Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA). Nochtans is het risico op een‘no-show’ van een sleutelfiguur in de programmatie zeer reëel. Circles Group, Europees leider in de 'Special Risks Insurance' sector en BCOH's bevoorrechte partner, onderstreept datde dekking ‘no show’ statistisch gezien goed is voor38% van alle gemelde schadegevallen, in vergelijking met slechts 3,2% voor de dekking BA (exclusief waarborg ‘Slechte Weersomstandigheden’).

In tegenstellingtot de aanvankelijke reflex om zich enkel te verzekeren tegen de Burgerlijke Aansprakelijkheid, lijkthet dus ook eerder noodzakelijk om zich in te dekken tegen een eventuele ‘no show’!

Medische voorwaarden ‘no show’

Een medisch onderzoek door een arts aangesteld door de verzekeraar is verplicht van zodra het te verzekeren bedrag hoger is dan één miljoen euro. Het voordeel van een verplichte medische keuring is de zogenaamde ‘omkeerbaarheid van de bewijslast’: als de sleutelfiguur geen medische keuring ondergaat (waarvan de kostendoor de verzekeraar worden gedekt) en gewoon een medische vragenlijst invult waarin hij op eer verklaart dat hij in goede gezondheid verkeert, moet hij zelf in geval van ‘no show’ bewijzen dat hij geen voorafbestaande ziekten of medische – of psychologische -antecedenten had voordat de dekking van kracht was.

Deze bepaling maakt het mogelijk om met een gerust hart een eerlijk risico (en dus een eerlijke premie) te valideren en beschermt dus rechtstreeks de organisatoren van evenementen voor wie de tegenslagen van een annulering t.g.v. ‘no show’ kritiek kunnen zijn. Er moet tevens worden opgemerkt dat wanneer een bij naam genoemd persoon in ‘no show’ gedekt is, de dekking de facto ook wordt uitgebreid naar zijn familie in de eerste graad en zijn nakomelingen in de tweede graad.

Het is de taak van de makelaarom ervoor te zorgen dat het dossier voldoet aande eisen van de verzekeraar, met name op vlak van de medische vragen, zodat de tussenkomst van de verzekeraar in voorkomend geval gewaarborgd is. Gezien deze realiteit willen makelaars en verzekeraars graag gezien worden als bevoorrechte partners van organisatoren van evenementen, en niet andersom.