Veiligheidspaspoort voor technici in de podium- en eventsector

Op donderdag 1 juni lanceerden Sociaal Fonds Podiumkunsten, STEPP en RITCS het veiligheidspaspoort.

Werken in de podiumkunsten- en eventsector is niet zonder risico. Niet enkel bij podium- en event technici, maar ook bij andere medewerkers moet er gewaakt worden over een veilige werkomgeving. Het is aan werk- en opdrachtgevers om dat te garanderen. Op donderdag 1 juni lanceerden Sociaal Fonds Podiumkunsten, STEPP en RITCS daarom het veiligheidspaspoort. Met dit certificaat bieden ze werk- en opdrachtgevers in de sector de garantie dat medewerkers de basiscompetenties rond veilig werken in de sector onder de knie hebben.

Veiligheidspaspoort

In de podium- en eventsector werken technici in heel verscheiden statuten samen, waarbij ze vaak ook maar tijdelijke opdrachten vervullen. Soms zijn de technici vertrouwd met hun werkomgeving, soms zijn ze er te gast, vb. als ze op tournee zijn. Dat verloopt meestal zonder problemen, maar als er ongevallen voorvallen, zijn ze vaak ernstig. Voor opdrachtgevers en werkgevers is het niet altijd zo duidelijk of de mensen die op hun werkvloer rondlopen ook veilig werken. Met het veiligheidspaspoort willen Sociaal Fonds Podiumkunsten, STEPP en RITCS daaraan tegemoetkomen.

Het paspoort bestaat uit drie onderdelen:

  • een digitaal leertraject, beschikbaar op veiligheidspaspoort.be. Maak een account aan en start met leren. Het systeem houdt je voortgang automatisch bij. De toelichting over het gebruik van het platform vind je in de FAQ.
  • een schriftelijk examen, mogelijk vanaf de zomer
  • een praktijkexamen, mogelijk vanaf dit najaar

Het goed doorlopen hiervan levert het certificaat op. Toegang tot het digitaal leerplatform is gratis. Enkel voor het praktijkexamen zal een vergoeding verschuldigd zijn.

Het certificaat bouwt verder op een eerder Europees project, ETTE, dat tien essentiële veiligheidscompetenties definieerde die binnen verschillende Europese landen (Nederland, Duitsland, Finland, Zweden, …) gedeeld worden. Bedoeling is dan ook dat het certificaat in elk van de deelnemende landen erkend wordt en dat technici op die manier gemakkelijker binnen Europa kunnen gaan werken.