Bankenbazooka 3.0 schiet losse flodders

De regering komt met een nieuwe versie van haar bankenbazooka. De bankenbazooka voorzag oorspronkelijk in kredieten op 12 maanden maar werd een eerste keer herzien zodat ook kredieten tot 3 jaar mogelijk werden. Bij een tweede herziening werd dat uitgebreid tot 5 jaar, met waarborg van de overheid. Een duidelijke, goede en noodzakelijke stap voor onze sector die zwaar getroffen is door de coronacrisis.

Het moratorium op de kapitaalaflossing, dat normaal eind dit jaar afliep, wordt verlengd tot 31 maart 2021. De verlenging van de bankendeal was al langer een vraag van de eventsector. Problematisch is echter dat het volledige betalingsuitstel niet langer dan 9 maanden mag bedragen. Wie dus al 6 maanden betalingspauze geniet, kan daar maar 3 maanden bijdoen. Dat is geen Belgische beslissing, de limiet werd opgelegd door de EBA en de Belgische overheid is verplicht hem na te leven.

Deze beslissing is nefast voor de ondernemers in onze sector. Veel van onze bedrijven zullen deze limiet al bereiken tegen het einde van dit jaar. Indien er niet over aanvaardbare waarborgen gesproken wordt, zal het domino-effect enorm zijn. Bedrijven zullen elkaar meesleuren in hun faillissement.

De banken hebben de sleutel tot een oplossing in handen. Een moratorium op maat van de ondernemer, vaak al jaren klant bij de bank, is immers wel toegestaan. De bedrijfsleiders uit onze sector moeten vandaag nog met hun bankier aan tafel te schuiven om hun dossier grondig uit te werken.

Febelfin engageert zich om te kijken naar de gezonde bedrijven van februari 2020 en niet naar de actuele moeilijke situatie waar eventbedrijven zich in vinden. De Event Confederation roept de bankiers op om dit waar te maken in de gesprekken die zij aan gaan met hun klanten uit de eventsector.

Zie het persbericht van de Event Confederation hierover.

—Photo by Alice Pasqual on Unsplash