Personeelsverloop in de cultuur- en eventsector piekt tijdens corona

We voelen het allemaal sinds onze sector terug is opgestart: er is een tekort aan arbeidskrachten voor al die fijne eventprojecten die op de agenda staan. Wat eerst een aanvoelen was, is nu ook bewezen. Het Belgische statistiekbureau Statbel publiceerde cijfers waaruit blijkt dat in 2020 – het eerste coronajaar – 7,4% van alle werkenden tussen 15 en 64 jaar van job veranderde, zowel mensen met een tijdelijk contract als loontrekkenden. Als je weet dat dat cijfer de jaren daarvoor bleef schommelen tussen 5,3% en 6%, dan zie je dat dat een significante stijging is.

Die stijging is bijna volledig toe te schrijven aan het grote aantal mensen dat in de cultuur- en eventsector een andere job heeft gezocht (3,7% meer personeelsverloop dan de drie jaar daarvoor), gevolgd door het onderwijs (+2,9%), de groot- en detailhandel en de autogarages (+2,6%) en de horeca (+2,5%). Die stijging is ook logisch aangezien dit net de sectoren zijn die verplicht moesten sluiten en ook het langst gesloten moesten blijven. Andere sectoren die minder hard werden getroffen door de maatregelen, laten geen stijging van het personeelsverloop optekenen.

Als we naar de regio’s kijken, dan blijkt in Vlaanderen 8% van de werkende 15 tot 64-jarigen van job veranderd, tegenover 6,2% in Wallonië en 7,4% in Brussel. Het is dus een algemeen fenomeen.

Ook al blijkt uit de cijfers dat 49,2% van de jobhoppers alsnog in dezelfde sector actief bleef, dat betekent ook dat de andere helft de sector de rug heeft toegekeerd. Het profiel van de mensen die onze sector hebben verlaten is ook problematisch: iets minder dan 25% is jonger dan 25 jaar, tegenover slechts 1,7% ouder dan 55. Het blijken dus vooral jonge mensen te zijn die de sector hebben verlaten, net de nieuwe generatie eventmensen die we nodig hebben om onze sector post corona opnieuw omhoog te stuwen.

Vandaar het belang van campagnes zoals die van de Event Confederation die jonge enthousastelingen wil aanzetten om ook aan de eventsector te denken als potentiële werkgever.

Bronnen:

Photo by Nick Fewings on Unsplash