Covid-19 medewerkers inzetten: sensibiliseren is niet hetzelfde als maatregelen handhaven!

Telkens als winkels heropenen of een toestroom van mensen wordt verwacht op markten, toeristische plaatsen of binnenkort hopelijk terug op events, worden extra medewerkers ingeschakeld om de verschillende Covid-19 maatregelen zo goed mogelijk te realiseren. Dat kunnen we uiteraard alleen maar toejuichen!

Wat hierbij echter soms uit het oog wordt verloren is de wet tot regeling van de private veiligheid. De FOD Binnenlandse Zaken bevestigde zopas opnieuw dat de bestaande wetgeving onverminderd van toepassing is, en ongewijzigd naar aanleiding van de pandemie, ook met betrekking tot het implementeren van alle Covid-19 maatregelen.

Dat betekent dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen taken die event people mogen uitvoeren en de taken die vallen onder het toepassingsgebied van de bewakingswet en die door bewakingsagenten moeten worden uitgevoerd. Sensibiliseren rond Covid-19 en controle op de naleving van Covid-19 maatregelen is immers niet hetzelfde.

Sensibiliseren & informeren

Taak: publiek informeren over de geldende regels = vragen of ze afstand bewaren en het masker willen dragen (zonder hierop controle uit te oefenen!), desinfecteren van materiaal, aanreiken van een winkelmandje of -kar, reservaties controleren, …

Dit is een taak voor hosts & hostessen (vaak foutief ‘stewards’ genoemd).

Naleving van en controle op maatregelen door middel van toezicht op en controle van personen

Taak: toegangscontrole (d.i. indien nodig de toegang weigeren), crowd management (d.i. het kanaliseren van mensenstromen) en alle controleprocedés om voorgaande te beheren.

Dit mag enkel uitgevoerd worden door openbaar veiligheidspersoneel (o.a. politie) of bewakingsagenten.

Bovendien willen we nog eens benadrukken dat controletaken op de openbare weg sowieso voorbehouden zijn voor openbaar veiligheidspersoneel, o.a. de politie. Bewakingsagenten mogen dit slechts uitzonderlijk en onder zeer specifieke en strikte voorwaarden doen.

Het gaat hier overigens niet om nieuwe of recent gewijzigde wetgeving. Dit is een veiligheidsdomein waarbinnen zeer strikte regels, voorwaarden en verplichtingen gelden en de FOD Binnenlandse Zaken bevestigt dat ook in deze moeilijke periode controles worden uitgevoerd op de naleving ervan.

Om problemen te vermijden, wordt dus best goed nagedacht over de inzet van medewerkers om de verschillende Covid-19 maatregelen in goede banen te leiden. Afhankelijk van de taak kunnen dus ofwel event people ofwel bewakingsagenten worden ingezet, die goed worden gebriefd over wat ze mogen en niet mogen doen en wat de grens is tussen informeren en een controle- of bewakingstaak.

Meer details en motivering op: https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/covid-19-coronavirus/veiligheidsberoepen/private-veiligheid