Event Confederation reageert positief op het stappenplan van de overheid

Wij schuiven de komende weken verder rond tafel met het coronacommissariaat, het GEMS en de kabinetten om samen op een constructieve wijze de heropening mee vorm te geven, gefaseerd en met respect voor de dalende ICU-opnames. Wij willen verder samen met de experts bekijken hoe een ‘green pass’ onze sector kan ondersteunen bij de heropening.

Event Confederation zal een betrouwbare partner van de regionale en federale overheden blijven tot de volledige heropening van de sector, aldus Bruno Schaubroeck – woordvoerder van Event Confederation, die er tevens op aandringt om de steunmaatregelen pas stop te zetten als het laatste bedrijf terug economisch rendabel is kunnen opstarten.

Wij vragen de regionale en federale overheden om de noodzakelijke steunmaatregelen overeind te houden tot het laatste bedrijf economisch rendabel opgestart is, en wij roepen specifiek de Brusselse en Waalse overheid op om de eventbedrijven in hun regio structureler te ondersteunen.

Wij vragen onze achterban om de protocollen en maatregelen na te leven, het CERM-model (Covid Event Risk Model) staat online, het CIRM (Covid Infrastructure Risk Model) kan gedownload worden.

Enkel een voorzichtige heropstart zal ons voor langere termijn open kunnen houden.

Tenslotte roepen wij de lokale overheden op om onze sector zoveel waar mogelijk te ondersteunen bij het verkrijgen van vergunningen of goedkeuringen voor de organisatie van events.

Photo by Jill Wellington from Pexels