Extra federale steun voor onze bedrijven!

We krijgen op de valreep nog fijn nieuws om het weekend goed in te zetten. De federale overheid heeft immers beslist om het bestaande steunpakket van 27 federale steunmaatregelen te verlengen tot eind juni, o.a.:

 • het dubbele overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
 • de mogelijkheid voor bedrijven om tijdelijke werkloosheid in te roepen door corona;
 • de BTW-verlaging op handgel en mondmaskers;
 • de moratoria op kredieten;
 • enz. …

Maar dat is niet alles. Er komen ook nog een aantal nieuwe maatregelen:

 • een belastingvermindering voor investeringen in KMO's met een omzetverlies van minstens 30%;
 • een verlaging van de interestlast op BTW voor wie een individueel afbetalingsplan aanvraagt;
 • de afschaffing van de decembervoorschotten voor de bedrijfsvoorheffing en de BTW;
 • voor wie panden verhuurt aan zelfstandigen of KMO's die actief zijn in de verplicht gesloten sectoren, wordt er een fiscale stimulans in het leven geroepen om de huur in de periode maart, april en mei kwijt te schelden;
 • speciaal voor de event-, cultuur-, huwelijkssector en de horeca: een vermindering van de patronale bijdrage voor werknemers aan de RSZ in april, mei en juni.

Ook aan de werknemers van onze bedrijven is gedacht:

 • tijdelijke werkloosheid in halve dagen op te nemen;
 • een premie voor werknemers met een laag loon die minstens 52 dagen tijdelijk werkloos waren sinds de start van de coronacrisis en die werken in een sector die nog steeds verplicht gesloten is;
 • voor jongeren die hun studentenjob in bijvoorbeeld de horeca kwijt zijn komt er een enveloppe van 30 miljoen om hen via de OCMW's te ondersteunen;
 • wie minder dan een jaar werkloos is en zelfstandig wordt, een zogenaamde 'springplankzelfstandige', kan een deel van de werkloosheidsuitkering behouden.

De federale overheid heeft groot gelijk: als we de economie terug op peil willen krijgen, moeten onze ondernemingen nu ondersteund worden. Met failliete bedrijven kom je nergens.

Photo by Jonas Jacobsson on Unsplash