Extra zuurstof voor de Brusselse bedrijven dankzij nieuwe kredieten

De Bruselse regering voorziet vanaf januari nieuwe maatregelen om de Brusselse bedrijven te helpen die nog steeds zwaar gebukt gaan onder de economische gevolgen van de coronacrisis.

De gedelegeerde opdracht van Finance&Invest

De gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels, die in eerste instantie betrekking had op ondernemingen uit de horecasector en zijn leveranciers, werd uitgebreid tot alle Brusselse economische sectoren. De maatregel bestaat uit een lening van minimaal 75.000 euro, met een maximum van 600.000 euro, voor Brusselse ondernemingen met meer dan 10 voltijdse equivalenten.

Het betreft een achtergestelde lening, in quasi-eigen vermogen, tegen een verlaagd tarief (vanaf 2%), met een maximale looptijd van 7 jaar. Gezien de duur van de crisis kunnen deze leningen in een langdurig moratorium voor de terugbetaling van het kapitaal voorzien: in de desbetreffende periode is er dus, met uitzondering van de intresten, geen terugbetaling.

De looptijd van de steunmaatregel wordt eveneens verlengd aangezien de leningen tot 31 december 2021 kunnen worden aangevraagd.

Dit financieel product vormt een aanvulling op de “overwinteringslening” van Brusoc (zie hieronder) die bestemd is voor ondernemingen met minder dan 10 voltijdse equivalenten.

Meer informatie hierover : https://1819.brussels/nl/blog/financeinvestbrussels-ondersteunt-de-brusselse-bedrijven-met-nieuwe-kredieten

De overwinteringslening

Ter vervanging van de Recover-lening, is de Brusselse regering een nieuw financieel product overeengekomen dat beschikbaar is bij Brusoc, een onderdeel van finance&invest.brussels.

Dit product heeft tot doel de begunstigden in staat te stellen de crisis te doorstaan en zich tegelijkertijd voor te bereiden op hun herstel en herontwikkeling. Concreet zullen zeer kleine ondernemingen en zelfstandigen die al minstens 12 maanden actief zijn, aanspraak kunnen maken op deze nieuwe “overwinteringslening”.

De verstrekte leningen kunnen tot 100.000 euro bedragen. Gezien de duur van de crisis en de huidige onzekerheid, kan de aflossingsperiode variëren van 3 tot 6 jaar met een vrijstelling van terugbetaling van kapitaal gedurende maximum 36 maanden. De vaste rentevoet zal bijzonder laag zijn: 1,75%.

Deze nieuwe financiële lening voor zeer kleine ondernemingen, zelfstandigen en organisaties uit de sociale economie vormt een ideale aanvulling op de achtergestelde leningen die Finance&Invest verstrekt aan ondernemingen met meer dan 10 voltijdse equivalenten en die kunnen oplopen tot 600.000 euro.

Voor deze lening werd een budget van 6 miljoen euro uitgetrokken.

Photo by Danny De Vylder on Unsplash