Problemen met jouw handelshuur? Vraag de handelshuurlening aan!

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Door de liquiditeitsproblemen die gepaard gaan met een verplichte sluiting hebben veel ondernemingen moeilijkheden om de handelshuur te betalen. Daarom werd het systeem van handelshuurlening in het leven geroepen.

De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder tot vier maanden huur kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens een aantal maanden huur voorschiet door middel van een voordelige lening aan de huurder. De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder, die dus de garantie heeft dat zijn huur wordt betaald.

Vanaf 4 januari werd het systeem uitgebreid:

  • Voordien kon de handelshuurlening maximaal 2 maanden huur bedragen. Dat werd sinds 04/01/2021 uitgebreid tot maximaal 4 maanden huur, met een maximumbedrag van 60.000 euro per pand.
  • Huurders die al een handelshuurlening kregen volgens de oude regeling (voor 1 of 2 maanden huur) kunnen een uitbreiding vragen tot maximaal 4 maanden huur en een maximum totaalbedrag van € 60.000 per pand, zonder dat een bijkomende kwijtschelding door de verhuurder vereist is.
  • Heb je meerdere panden, dan kan je eventueel meerdere handelshuurleningen krijgen. Het totaalbedrag dat één onderneming zo kan ontlenen bedraagt maximaal 150.000 euro voor alle panden samen.

Je kan de handelshuurlening aanvragen tot en met 28 februari 2021.

Meer info en aanvragen via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening