Vlaamse heropstartlening voor ondernemers vanaf mei 2021

Via de heropstartlening kunnen ondernemers die handelsgoederen moeten aankopen en die te weinig liquide middelen hebben om hun voorraden aan te vullen, een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten.

Die lening zal 50 tot 80% van de aankoopfacturen dekken. Ze draagt een rente van 1 procent en krijgt een looptijd van maximaal 24 maanden voor leningen tot 50.000 euro en van maximaal 36 maanden voor leningen boven de 50.000 euro.

Zelfstandigen, ondernemingen en vzw's kunnen tussen de 10.000 en de 750.000 euro lenen. De omvang van de heropstartlening wordt beperkt tot 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het referentiejaar 2019.

Volgens minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) zal de maatregel, na definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering, in mei 2021 kunnen ingaan. Dossiers zullen bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) kunnen worden ingediend.

Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/heropstartlening