Duale Upskilling 2.0, of hoe je je collega’s van morgen vandaag mee kan helpen opleiden

Event Confederation engageerde zich met Arteveldehogeschool om de bacheloropleiding Accountancy Fiscaliteit en Event & Project Management te dualiseren. Dat houdt in dat studenten niet langer alleen aan het einde van hun opleiding op stage gaan, maar al vanaf het begin van hun studies nieuwe kennis en ervaring opdoen op de werkvloer: het zogenaamde werkplekleren.

De afstudeerrichtingen Event & Project Management (Organisatie en Management) en Accountancy – Fiscaliteit (Bedrijfsmanagement) zijn vanaf academiejaar 2022-2023 gedualiseerd. Voor de uitwerking van dit ambitieuze ESF-project, genaamd ‘Duale Upskilling 2.0’, werkt Arteveldehogeschool nauw samen in co-creatie met partners van het werkveld zoals Syntra Midden-Vlaanderen, Liberform en ITAA. Maar ook jij kan hier op verschillende manieren aan participeren, bijvoorbeeld door hier je stem te laten horen via de werkveldbevraging: https://forms.office.com/r/sjZZXd5KdA

Arteveldehogeschool zoekt ook nog enkele partners die zich willen engageren in deze klankbordgroep. Hier worden keuzes, verwachtingen, ervaringen en visies voorgelegd en afgetoetst op hun opportuniteit en wordt geïnformeerd over het projectverloop. Deze participatiegroep vergadert 3 tot 4 keer per jaar. Zou jij of een collega van jouw organisatie interesse hebben in een rol in deze klankbordgroep? Mail dan rechtstreeks naar projectverantwoordelijke Sofie Laleman via sofie.laleman@arteveldehs.be. Zo bouw jij mee aan het event en project management onderwijs van morgen!

Meer info vind je op https://www.arteveldehogeschool.be/projecten/esf-project-duale-upskilling-2.0