Memorandum voor een florerende eventsector

De afgelopen paar jaar hebben duidelijk gemaakt dat een korte lijn naar de politiek zijn vruchten afwerpt. Met de verkiezingen van 2024 in het achterhoofd, willen we dan ook nu reeds die dingen die voor ons belangrijk zijn op de politieke radar zetten.

Met de eventfederaties onder de vlag van de Event Confederation en hun leden hebben we een memorandum opgesteld waarin we onze ambities en toekomstvisie met betrekking tot onze sector duidelijk maken voor de politieke partijen die na de verkiezingen het nieuwe regeerakkoord zullen schrijven.

In deze ambitienota willen we niet alleen de concrete pijnpunten meegeven waar we in de sector mee worden geconfronteerd, maar ook mogelijke oplossingen en ideeën aan de politiek aanreiken om deze pijnpunten weg te werken.

Je kan het Memorandum hier lezen: Memorandum voor een florerende eventsector. Aarzel niet om dit memorandum mee onder de aandacht te brengen bij jouw contacten!