DRINGEND! Hulp van de eventsector voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Vanaf volgende week wordt er in ons land een aanzienlijk aantal vluchtelingen uit Oekraïne verwacht. De huidige cijfers spreken van enkele duizenden per dag. De EU kent tijdelijke bescherming toe aan Oekraieners waardoor zij een tijdelijk verblijfsstatuut kunnen krijgen. Vervolgens dienen zij op lokaal niveau te worden opgevangen.

Daarom wordt momenteel de huidige opvangcapaciteit in kaart gebracht. Omdat deze ruimschoots onvoldoende zal zijn, wordt er evenwel gezocht naar alternatieven. Dat kan gaan om terreinen of gebouwen die lokaal worden ingericht met onder meer containers die als huisvesting kunnen dienen. De Vlaamse regering heeft ons gevraagd om hierbij te helpen.

Met deze bevraging wil de Event Confederation alvast peilen naar de gebouwen, containers, tenten en schermen die jij ter beschikking zou kunnen stellen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de mogelijke kosten die daarmee gepaard gaan. Zo kunnen we aan de overheid duidelijke informatie verschaffen over de steun die de eventsector mogelijk kan aanleveren en de modaliteiten ervan.

De Vlaamse regering heeft deze informatie op zeer korte termijn nodig om het totaal aantal opvangplaatsen in kaart te brengen. Mogen wij je dan ook vragen om vandaag nog, ten laatste morgen, deze korte vragenlijst in te vullen? Dit neemt slechts enkele minuten in beslag. De bevraging wordt zondagavond 06/03/2022 afgesloten.

Je vindt de vragenlijst hier.

Alvast hartelijk dank voor jouw tijd en medewerking.

Photo by Samuel Jerónimo on Unsplash