Hervorming KMO-portefeuille: wat betekent dit voor de eventsector?

Vanaf januari 2023 wordt de steun inhoudelijk gerichter ingezet. Het toepassingsgebied is daarom beperkt tot een brede lijst met toekomstgerichte thema’s, namelijk:

 • bedrijfsstrategie;
 • beroeps specifieke competenties;
 • digitalisering;
 • duurzaamheid;
 • financiële geletterdheid;
 • innovatie;
 • internationalisering;
 • personeelsmanagement.

Meer informatie omtrent de concrete inhoud van deze thema’s vind je op de website van VLAIO via deze link.

Deze thema's worden afgebakend in functie van de inhoud van de opleiding of het advies. Er wordt m.a.w. geen rekening gehouden met de doelgroep ervan. De eventsector kan dus zeker nog steeds gebruik maken van de kmo-portefeuille.

De thema’s worden ruim geïnterpreteerd. Alle opleidingen en adviezen die gelinkt zijn aan een thema kunnen worden gesubsidieerd.

De enige uitzondering op deze brede interpretatie is het thema ‘beroeps specifieke competenties’. Voor dit thema moeten opleidingen en adviezen geregistreerd worden op een lijst. Om toegelaten te worden tot de lijst gelden volgende criteria (niet cumulatief):

 • Diensten gericht op het aanleren van competenties die deel uitmaken van een beroep uit de knelpuntenberoepenlijst van de VDAB;
 • Diensten gericht op het aanleren van technologische, technische, exact-wetenschappelijke of wiskundige kennis en de toepassing ervan in beroepen. STEM-opleidingen en Zorg STEM-opleidingen gepubliceerd op onderwijskiezer.be voldoen aan deze voorwaarde;
 • Diensten die inspelen op een toekomstig sectoraal tekort aan competenties door een prognose uitgevoerd volgens de methodiek van het VLAMT of door een op wetenschappelijk verantwoorde, onderbouwde en aantoonbare wijze;
 • Diensten die leiden tot een attest of certificaat dat in België vereist is voor de uitoefening van een beroep.

Aangezien de eventsector geen knelpuntberoep is, kunnen enkel beroeps specifieke opleidingen die beantwoorden aan één van de drie andere criteria geregistreerd worden.

Dus als bedrijven uit de eventsector beroep willen doen op de kmo-portefeuille kan dat nog steeds

 • voor opleidingen en adviezen die toe te wijzen zijn aan één van de generieke thema’s.
 • Voor beroeps specifieke opleidingen, op voorwaarde dat ze geregistreerd zijn op de lijst van beroeps specifieke opleidingen en adviezen