Onze stakeholders aan het woord: BESA

Wie zijn jullie?

De Belgian Event Supplier Association – BESA voor de vrienden – werd door de eventleveranciers zelf opgericht na de financiële crisis van 2008 om gezamenlijk de problemen van toen aan te pakken waarvoor ze geen oplossing vonden : een onvoldoende en onduidelijke sociale regelgeving, een gebrek aan kwaliteitsnormen en – labels, een gebrekkige omkadering op vlak van opleidingen, nieuwe Europese wetgeving, enz. … Bij een aantal bedrijven groeide het besef dat ze eigenlijk allemaal kampten met dezelfde problemen en dus ook beter zouden samenwerken om die problemen aan te pakken. Uit die samenwerking ontstond in 2009 ESA en in 2010 werd BESA aan de eventsector voorgesteld.

Wat doen jullie vooral?

De missie van de toen opgerichte federatie is nog steeds actueel en door de coronacrisis en de huidige energiecrisis op scherp gesteld:

  • een maximale professionalisering van de sector nastreven, met daaraan gekoppeld een kwaliteitslabel en een eigen paritair comité,
  • de leveranciers uit de sector – klein en groot – vertegenwoordigen en hun belangen verdedigen
  • communicatie en contact tussen de eventbedrijven onderling bevorderen.

We organiseren bijvoorbeeld opleidingen en momenten waarop leveranciers elkaar informeel kunnen ontmoeten, werken samen met andere eventfederaties om de stem van de leveranciers te laten horen en proberen onze leden op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen met onze newsflashes, nieuwsbrieven en socials.

Voor wie zijn jullie er?

Wij zijn er voor alle leveranciers van de eventsector. Ondertussen zijn er meer dan 250 bedrijven aangesloten, uit heel uiteenlopende branches: AV-bedrijven, tentenbouwers, eventlocaties, security, hospitality, artiestenbureau’s, presentatoren, enz. ….

Ook freelancers en payrollers maken deel uit van onze uitgebreide familie. Iedereen die diensten en materialen levert voor events in de brede zin van het woord is welkom.

Waarom kiezen jullie ervoor om binnen Event Confederation samen te werken?

Tijdens de coronacrisis was vooral het tweede punt van onze missie heel erg belangrijk. Dat is de reden waarom BESA zonder aarzelen mee aan de wieg stond van de Event Confederation, die nu in de Wetstraat het aanspreekpunt voor de sector is geworden. Daar boksen we eindelijk op ons gewicht!

Onder de koepel van de Event Confederation werken we samen met de andere sectorfederaties aan thema’s die relevant zijn voor de brede eventsector. Zo verhuisde het dossier van het Paritair Comité, dat in de schoot van BESA werd opgestart, naar een werkgroep binnen de Event Confederation. Ook voor andere thema’s die breder gaan dan enkel de eventleveranciers, zoals duurzaamheid, innovatie, menselijk kapitaal en de aantrekkelijkheid van de sector als werkgevers – niet toevallig de thema’s van Echo23 – werken we beter samen. We kunnen daarom niet genoeg herhalen hoe belangrijk het is om je aan te sluiten bij één van de eventfederaties!

Hoe zien jullie de toekomst van de sector?

We sukkelen de laatste jaren van crisis naar crisis. Corona, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis, de leegloop van onze sector … Maar het is pas door dergelijke crisissen dat iedereen wakker schiet. Een positieve evolutie die de laatste crisis met zich heeft meegebracht is de samenwerking tussen de verschillende federaties, met de Event Confederation als middelpunt.

De toekomst brengt volgens ons nog meer samenwerking. Door de krachten te bundelen worden we sterker en dat zorgt voor meer mogelijkheden en voor meer middelen die we kunnen gebruiken om onze sector te professionaliseren en op de kaart te zetten als een sector waarnaar geluisterd wordt en waar het fijn werken is. Zo wordt de sector ook robuuster, zodat we een volgende crisis beter de baas kunnen.

Wat zijn voor jullie de belangrijkste uitdagingen?

Een eerste uitdaging is het bekomen van een eigen paritair comité voor de eventsector. We blijven daar op hameren omdat een eigen PC betekent dat je als sector serieus wordt genomen. Het bewijst dat we als sector voor de overheid belangrijk en groot genoeg zijn.

Een tweede uitdaging is meer leden activeren. We krijgen meer en meer vragen van andere federaties, er komen meer en meer dossiers onze richting uit. De mensen weten ons dus al te vinden, maar de erkenning blijft nog uit. Het is een vicieuze cirkel: om al die dossiers mee te kunnen aanpakken, hebben we fondsen nodig. En die komen van onze leden. Ook de Event Confederation wordt mee betaald door de lidgelden van de federaties. Meer leden betekent dus ook meer slagkracht als sector. En meer slagkracht betekent ook meer snelheid om een doorbraak te krijgen in de dossiers die op ons bord liggen. Daarom blijven we herhalen dat iedereen in de sector lid zou moeten worden van één van de eventfederaties.

Een derde uitdaging voor ons is de professionalisering van onze sector. Dat is waarom we ons opleidingsaanbod willen optimaliseren en uitbreiden. Het gaat dan uiteraard om de klassiekers zoals VCA of BA4 en BA5, maar willen daarbij toch ook ruimer denken.

En een laatste aandachtspunt is de internationalisering van onze sector. Veel van onze leden werken al grensoverschrijdend en dat brengt eigen problematieken met zich mee, maar ook opportuniteiten. Daarom praten we niet alleen met andere interprofessionele federaties binnen onze eigen landsgrenzen maar ook met organisaties op Europees niveau.

Is er dan nog iets wat we niet weten?

Wat niet veel mensen weten is dat BESA sinds 2013 een zitje heeft in de Hoge Raad voor de zelfstandigen en de KMO’s en daarmee de facto de eerste werkgeversfederatie was in de eventsector. De Hoge Raad is een van de interprofessionele adviesorganen van de kabinetten. We zitten dus op de eerste rij als het om nieuwe regelgeving gaat die impact heeft op onze sector en kunnen daar ons gewicht als sector in de schaal werpen. Wat we uiteraard ook doen.

Wil je meewerken binnen BESA, geef dan zeker een seintje aan welcome@b-esa.be.