Verhaal van rechten en plichten

We verwachten wel een evenwicht tussen lasten en lusten. Overheden op verschillende niveaus lanceerden de voorbije maanden de meest diverse pistes, helaas vooral lasten.

Een kort overzicht voor wie het interesseert waar we als ondernemers mee worden geconfronteerd:

  • Verplichting op verbruik van herbruikbare bekers
  • Verbod op PET & blik vanaf 2025
  • Verbod op wegwerp food verpakking vanaf 2025
  • Een plan voor grensoverschrijdend gedrag
  • Een plan voor de aanpak van drugs- & alcoholmisbruik
  • Nieuwe normen en verplichtingen i.v.m. indoorluchtkwaliteit
  • Nieuwe btw-tarieven als onderdeel van de op stapel staande fiscale hervorming
  • Piste om politiediensten betalend te maken voor organisatoren
  • Uiteraard verhoogde energiekosten vorig jaar
  • Loonindexering eerder dit jaar

U ziet, een stevige lijst van toch behoorlijke extra opdrachten en vooral toch behoorlijke kosten.

Zo kan het uiteraard niet. Op die manier wordt het ondernemerschap op zijn zachtst gezegd niet ondersteund.

Gelukkig werd niet alles bewaarheid, het mag gezegd, na tussenkomst van Event Confederation.

Vanuit Event Confederation willen we de overheden op hun verantwoordelijkheden wijzen.

Lasten kan, maar er moet toch een evenwichtig verhaal geschreven worden. We verwachten van een overheid ook maatwerk naar de sector in ondersteuning en omkadering.

Het FTI-verhaal rond Entertainment Tech start in elk geval veelbelovend in die zin, maar dat volstaat niet.

Daarom leggen we straks vanuit Event Confederation een memorandum op tafel. Voor zij die er niet bekend mee zijn, dat is een oplijsting (wensenlijst als je wil) vanuit de sector richting de politiek & administraties op alle niveaus, federaal & regionaal. Het is een gestructureerde samenvatting van wensen, suggesties, aandachtspunten, … die de sector kunnen ondersteunen in de toekomst.

Want daar tekenen we heel graag voor. Sterker zelfs, daar tekenen we graag aan mee. Zelf mee onze toekomst in handen nemen. Op alle niveaus. We zijn niet bang van lasten, maar dan moet er een beter evenwicht komen met ook lusten.

Event Confederation bewaakt heel graag dat evenwicht.

Vinciane Morel de Westgaver & Stijn Snaet