Verstrengde richtlijnen in verband met flexijobs

De RSZ past sinds enige tijd de regelgeving i.v.m. wijzigende effectieve uren van een flexi-jobber stipter toe. Daar waar er in het verleden enige flexibiliteit mogelijk was, is dat nu niet meer mogelijk. Daartoe worden er ook frequentere controles uitgevoerd.

1) Wijziging van het beginuur:

Als de flexi-jobber zijn prestaties vroeger of later aanvangt dan op het oorspronkelijk meegedeelde beginuur, dan moet het beginuur gewijzigd zijn uiterlijk op het moment dat de werknemer zijn prestaties aanvangt.

2) Wijziging van het einduur:

Wanneer een prestatie vroeger wordt stopgezet dan oorspronkelijk gemeld was, heeft de werkgever tijd tot middernacht volgend op het oorspronkelijk voorziene einduur om het werkelijke einduur van de prestatie door te geven.

Wanneer de prestatie op een later moment wordt stopgezet dan oorspronkelijk gemeld was, beschikt de werkgever over een termijn van 8 uren, volgend op het oorspronkelijk voorziene einduur, om het correcte (latere) einduur te melden.

Indien het oorspronkelijke einduur tussen 20:00 uur en 24:00 uur was voorzien, heeft de werkgever echter tot 8u ’s morgens de tijd om het correcte einduur door te geven.