WE ZIEN U: Sensibiliseringscampagne tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag voor jongeren.

De Vlaamse Overheid – Departement Justitie & Handhaving rolt een grootschalige sensibiliseringscampagne rond seksueel grensoverschrijdend gedrag uit: 'We Zien U’.

Waarom? Omdat 64% van de Belgen al te maken kreeg met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Speciaal voor de eventsector werd een uitgebreid en volledig gratis content pakket gemaakt met videomateriaal, posters, bierviltjes, stickers en andere visuals.

Het pakket bevat daarnaast ook meer informatie omtrent een gratis opleiding voor barpersoneel om correct in te grijpen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze materialen werden steeds gemaakt in samenwerking met experten zoals Sensoa en Horeca Vlaanderen.

Met deze campagne wordt ingezet op mensen informeren, sensibiliseren en doorverwijzen naar hulpverleners. Momenteel wordt ook gewerkt aan een VRT Max reeks met ambassadrice Lotte Vanwezemael, is de campagne actief op TikTok, worden de voorbereidingen voor een evenement getroffen alsook voor informatie-sessies in het onderwijs.

'We Zien U’: Samen maken we werk van de strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Meer info over de campagne + de links waar je het pakket campagnemateriaal kan downloaden vind je hier.

De visuals van de campagne vind je hier.