Zonder data, geen gehoor. Vul onze sectorbevraging in!

Samen met onze onderzoekspartner iVOX bevragen we elk kwartaal de event professionals in België die voor meer dan de helft van hun jaaromzet actief zijn in het organiseren van en/of toeleveren aan evenementen.

Met dit sectoronderzoek willen wij als Event Confederation de vinger aan de pols houden over enkele belangrijke trends en evoluties in de eventsector. We peilen naar evoluties in jaaromzet, winst, aantal vaste personeelsleden, samenwerkingen met freelancers maar ook naar toekomstverwachtingen en het ondernemersvertrouwen.

Met dit onderzoek willen we als koepelorganisatie de bezorgdheden en knelpunten van onze sector periodiek in kaart brengen. Op die manier kunnen we kort op de bal spelen en gerichte acties ondernemen.

Neem zeker deel aan deze tweede kwartaalbevraging van dit jaar: https://ivox.bevox.be/event-confederation-Q2

Benieuwd naar de onderzoeksresultaten van het sectoronderzoek van vorig kwartaal? Lees dan zeker hier de onderzoekssamenvatting.