EVENT CONFEDERATION

Enquête trimestrielle secteur événementiel cover

Kwartaalonderzoek eventsector

Vanaf 2024 zal Event Confederation - samen met iVOX - elk kwartaal een nationaal sectoronderzoek uitvoeren, met als doel de vinger aan de pols te houden over enkele belangrijke trends en evoluties in de eventsector. Immers, om gehoord te worden heb je data nodig. Hiervoor hebben we jouw hulp nodig.
Lees verderKwartaalonderzoek eventsector