Als je bank zich in de handen wrijft …

In het begin van de coronacrisis kregen de bedrijven die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis – waaronder ook de eventsector die ondertussen al bijna een jaar dicht is – automatisch negen maanden uitstel om hun kapitaal af te lossen. Enkel de rente moest nog worden betaald. Omdat dat uitstel maar voor negen maanden kan volgens de regels van de European Bank Authority (EBA), loopt dat voor veel bedrijven in onze sector deze maand af. De bank kan deze termijn nog een beetje verder oprekken maar daarvoor moeten bedrijven zelf in gesprek gaan met hun bank. Dat blijkt echter een calvarietocht.

Eind december organiseerden we met de Event Confederation een interne bevraging en die laat zien dat de verhouding tussen de banken en de bedrijven uit de eventsector de laatste weken volledig is scheefgegroeid. Een meerderheid van de bedrijven die de bevraging hebben ingevuld, zegt dat ze vinden dat hun bank zich niet langer constructief opstelt. En voor bijna 70 procent van de bevraagde leden blijkt het vandaag onmogelijk om nog langer uitstel van hun afbetaling te krijgen. Maar liefst 87 procent gaf aan ook geen oplossing op de lange termijn te kunnen uitwerken met hun bank.

Bij veel eventbedrijven staat het water ondertussen aan de lippen. Door de lockdown hebben ze al bijna een jaar geen inkomsten en ze weten ook niet wanneer ze opnieuw zullen kunnen opstarten. Sinds de tweede lockdown zeggen veel bedrijven dat hun bank hen geen duimbreed meer toegeeft als het aankomt op het uitstellen van betalingen voor hun leningen. Sommige banken lijken zelfs te willen profiteren van de crisis: bedrijven krijgen enkel nog uitstel van afbetaling als ze ook investeren in andere financiële producten van de bank. Of de bank vraagt zeer hoge waarborgen of eist dat alle rekeningen en onroerend goed bij hen worden gezet. Omdat ze met hun rug tegen de muur staan, is hun onderhandelingspositie erg zwak en kunnen ze bijna niet anders dan akkoord gaan met alles wat de bank beslist. Bedrijven worden zo door hun bank gechanteerd.

Stilaan balanceren meer en meer eventbedrijven op de rand van de afgrond. Bedrijven die goed draaiden voor de crisis, worden door de houding van hun bank – waar ze soms al tientallen jaren trouwe klant zijn – soms nog dieper de afgrond in geduwd, met alle sociale gevolgen van dien. Het is geen toeval dat de sociale hulpinstellingen een stijging optekenen van gezinnen in nood. Want achter de cijfers gaan mensen schuil, niet alleen de eigenaars van de bedrijven zelf maar ook hun werknemers.

De verhalen die we horen zijn soms ronduit schrijnend. In Het Laatste Nieuws lezen we bijvoorbeeld het verhaal van Marijke die eerst de rekening van haar zoontje moet leeghalen om nog extra uitstel te krijgen van haar bank. Dat is ronduit stuitend. De verhouding tussen de banken en de ondernemers lijkt op dit moment compleet verstoord.

We horen ook dat steunmaatregelen zoals het overbruggingsrecht gewoon dienen om de aflossingen bij de bank te kunnen betalen en dus niet voor het overbruggen van de vaste kosten zolang het bedrijf gesloten is, waarvoor dat overbruggingsrecht nochthans bedoeld is. Bij kapitaalintensieve bedrijven met grote aflossingen in de eventsector volstaat dat recht ook helemaal niet om verder af te lossen. De sector houdt zijn hart dus vast en vreest een golf van faillissementen.

Om die problematische situatie recht te trekken, zijn we met de Event Confederation in gesprek met federaal minister van Financiën Van Peteghem (CD&V). Ook de banken zelf zijn via Febelfin bij die gesprekken betrokken. We willen onder meer bekijken of het systeem van uitstel van betalingen voor leningen opnieuw uitgebreid kan worden. In december is dat systeem al uitgebreid tot maart, maar de voorwaarden zijn zo strikt geworden dat de macht van de banken tegenover de ondernemers veel te groot is.

Begin februari zitten we opnieuw samen en we hopen tot een oplossing te kunnen komen die zowel voor de banken als voor de eventbedrijven werkbaar is.

Photo by Annie Spratt on Unsplash