Bevraging impact 4de coronagolf

Mogen we een paar minuten van jouw tijd vragen om de bevraging in te vullen? Het is immers superbelangrijk dat we ook jouw input krijgen zodat we je rechten goed kunnen verdedigen!

Je vindt de bevraging hier: https://forms.gle/icAggxUNtyuSadnj8

De resultaten van deze bevraging zullen worden gebruikt voor discussie en overleg met de beleidsmakers en zijn niet bedoeld voor het publiek. Indien ze toch publiek zouden worden gebruikt, dan gaat het enkel over de bewerkte resultaten, niet om individuele antwoorden.

De bevraging wordt afgesloten op maandag 15 november om 16 uur.

Photo by Tim Mossholder on Unsplash