Bijkomende Waalse premies voor nog steeds gesloten sectoren

Het gaat onder andere om een compensatiepremie voor zelfstandigen en bedrijven die nog altijd moeten sluiten volgens de beslissing van het Overlegcomité, waaronder ook bedrijven actief in onze sector (organisatie van beurzen en congressen, promotie en organisatie van shows, beheer van theaterzalen, concerten en gelijkaardig, enz. …).

De premie varieert van 4.000 € tot 12.000 € voor zelfstandigen en bedrijven die gesloten zijn sonds 19 oktober 2020 en van 3.250 € tot 9.750 € voor zelfstandigen en bedrijven die gesloten zijn sinds 2 november 2020. Ze wordt toegekend op basis van de grootte van het bedrijf, uitgedrukt in VTE.

De Waalse overheid voorziet ook een premie voor de zelfstandigen en bedrijven die actief zijn in B-to-B en indirect geraakt worden door de verplichte sluiting. Veel zelfstandigen en bedrijven bevinden zich in een moeilijke situatie omdat ze leveranciers zijn van gesloten sectoren, zoals de leveranciers van de eventsector. Het is nodig om aandacht te schenken aan hun situatie en meer bepaald de moeilijkheden die ze ondervinden rond hun hoge vaste kosten.

De Waalse overheid heeft een principebeslissing genomen rond deze premie maar de details zijn nog niet gekend. Daarom zal de minister van Economie binnenkort een voorstel doen voor een specifieke premie bedoeld voor die zelfstandigen en bedrijven, rekening houdend met hun activiteiten binnen de gesloten sectoren en berekend op basis van een percentage van hun omzetverlies.

Je vindt het pertsbericht van de Waalse overheid (in het Frans) hier: https://borsus.wallonie.be/home/presse–actualites/publications/covid-19–indemnites-pour-les-secteurs-toujours-fermes-pour-le-secteur-hotelier-pour-le-b-to-b-et-pour-certains-secteurs-specifiques.publicationfull.html

Photo by Neil Thomas on Unsplash