De regering ondersteunt de noodlijdende eventsector

De Event Confederation vindt in de opsomming veel terug van wat het op tafel had gelegd. De federale regering geeft hier voor de Event Confederation toch blijk van begrip en inzicht in de noden van onze ondernemers – werknemers – freelancers – gezinnen – … en niet in het minst de ondernemingen.

‘De regering heeft duidelijk inzicht verworven in de specifieke noden van de brede eventsector met dit pakket aan maatregelen’, dixit Bruno Schaubroeck woordvoerder voor de eventsector.

De sector kijkt – voor het 2e jaar op rij – aan tegen een donkere winter. De maatregelen voor Q1 2022 zijn goed, maar mogelijks is verlenging nodig als heropening op zich laat wachten en als we de voorbereidingsperiode van 3 maanden na heropening in acht nemen. Voor die heropstart zal de overheid sowieso ook fondsen en vooral opstartgaranties moeten voorzien om het ondernemersrisico in te dijken.

De Event Confederation betreurt wel dat er geen uniforme regeling voor het dubbel overbruggingsrecht mogelijk was, want opnieuw is de sector niet verplicht gesloten, maar de orderboeken zijn wel leeg. De aanpassing naar 40% omzetverlies voor het enkelvoudige is wel een goede stap.

De Event Confederation laat toch duidelijk stellen dat de beste steunmaatregelen die de regering kan nemen nog altijd de heropening van de sector is. Ze blijven overtuigd dat ze het vertrouwen moeten krijgen van de overheid en de experten om hier – samen – al werkend uit te geraken.

Tot slot doet de sector een oproep om prioritair werk te maken van oplossingen op lange termijn via barometers of contingentieplannen zodat het ge-jo-jo van de voorbije weken niet wordt herhaald op de rug van de eventsector. Dat is een verantwoordelijkheid die alle politieke verantwoordelijken op alle niveaus nu moeten opnemen.

Photo by Polina Zimmerman from Pexels