Derde oproep voorschotwaarborgregeling

Organisatoren kunnen van de Vlaamse overheid een terugbetaalbaar voorschot krijgen voor de organisatie van nieuwe evenementen. De verplichting tot terugbetaling vervalt indien het event geannuleerd wordt omwille van overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19. Het voorschot bedraagt minimum € 25.000 en maximum € 1.800.000 en is beperkt tot maximaal 60% van de totale kost van het event, exclusief voeding en drank. De steun wordt beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen.

Op 1 maart wordt er een derde oproep gelanceerd die zich richt naar evenementen in de maand juni 2021 (aanvragen in te dienen voor 6 april 2021, 12 uur) en naar evenementen vanaf de periode van juli 2021 (aanvragen in te dienen voor 3 mei 2021, 12 uur).

Meer info en aanvragen op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO): https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/voorschot-voor-de-organisatie-van-evenementen

Photo by Maxime Lebrun on Unsplash