Enquête luchtkwaliteit in event venues

De realiteit volgens het MB is namelijk zo dat vanaf 1 oktober de streefwaarde voor de luchtkwaliteit voor de evenementensector wordt vastgesteld op 900 ppm CO2. Wanneer deze waarde wordt overschreden, moet de exploitant beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om te zorgen voor compenserende ventilatie- en/of desinfectie- en/of luchtfiltratiemaatregelen die een luchtkwaliteit garanderen die gelijkwaardig is aan de nagestreefde luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm wordt overschreden, zorgt de exploitant bovendien voor een goedgekeurd systeem voor desinfectie en/of filtratie van de lucht dat een luchtkwaliteit waarborgt die gelijkwaardig is aan de nagestreefde luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Onmiddellijke sluiting van de inrichting kan volgen op het einde van de overgangsperiode in geval van niet-naleving van de toepasselijke regels.

De laatste weken hebben we daarom met verschillende kabinetten, het Coronacommissariaat en hun ventilatiespecialisten samen gezeten rondom de noden in onze sector.

Om hierover objectieve informatie te verzamelen hebben we bijgaande enquête opgesteld. Mogen wij jou – of de ventilatie-verantwoordelijke van jouw locatie – een kwartiertje van jouw tijd vragen om deze zo volledig mogelijk in te vullen?

Klik hier voor jouw inbreng: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgVH5v8QyyyPRC8QBItq-EaEKS3YhoxVl5QrGS-5tr1ZaTrw/viewform

Deze luchtkwaliteitenquête wordt afgesloten op donderdag 7 oktober om 12u.

Wij houden je uiteraard op de hoogte van de resultaten en de evolutie van dit belangrijk dossier voor onze sector.

Photo by Immo Wegmann on Unsplash