Extra steun voor onze event-ondernemers vanwege de verzekeraars

Sinds de start van de Covid-19 crisis hebben verzekeraars meerdere steunmaatregelen ingevoerd om ondernemingen, zelfstandigen en hun gezinnen in moeilijkheden te ondersteunen. Via sectorale maatregelen zoals het uitstel van betalingen, de mogelijkheid tot opschorten van de betaling van het geheel of een deel van de premie en het beschermen van werknemers in tijdelijke werkloosheid, maar ook via individuele begeleiding via de verzekeringsondernemingen en tussenpersonen. Deze steunmaatregelen blijven van kracht zolang de crisis duurt.

Ondernemers en zelfstandigen die werkzaam zijn in sectoren zoals o.a. de eventsector of de cultuursector ondervinden vandaag de grootste impact van de crisis. Met het oog op een begeleiding van deze klanten in de geleidelijke hervatting van hun activiteiten, gaan verzekeringsondernemingen de volgende dagen al deze klanten individueel en proactief benaderen om zo beter hun noden in kaart te brengen en oplossingen aan te reiken. Praat dus met je verzekeringsagent en overloop samen de mogelijkheden voor jouw bedrijf!

Meer informatie hierover vind je hier: https://press.assuralia.be/verzekeraars-gaan-klanten-in-meest-getroffen-sectoren-proactief-benaderen

Photo by Scott Graham on Unsplash