Heropstartlening voor bedrijven in Vlaanderen

Vanaf 9 juni kunnen niet alleen de horeca of de retail maar ook cateraars en andere ondernemers in de eventsector stilaan opnieuw starten met de voorbereidingen voor de heropstart. Door de lange stilstand hebben zij echter geen voorraden meer. Zij moeten dus (verse) producten inslaan om te kunnen herstarten. Meer dan 1 op de 4 ondernemingen heeft bijkomend kapitaal of krediet nodig. Leveranciers zijn echter minder snel geneigd om betalingsuitstel te geven en ook banken zijn terughoudend. Daarom heeft de Vlaamse regering beslist een heropstartlening mogelijk te maken voor ondernemingen in elke sector.

De heropstartlening is een lening aan een beperkte rente van 1% met een looptijd van 24 of 36 maanden. De terugbetaling start vanaf de 15de maand in schijven per trimester. De minimumlening is 10.000 euro, maximaal kan 750.000 euro geleend worden voor de twee leningen samen. Het maximum is ook begrensd tot 25% van de aankopen handelsgoederen in 2019. Voor leningen tot 50.000 euro wordt 80% van het bedrag op de aanvaarde voorgelegde facturen als lening aanvaard. Voor leningen boven de 50.000 euro wordt voor het gedeelte van de lening dat die 50.000 euro overschrijdt, 50% van het bedrag op de aanvaarde facturen als lening aanvaard.

Elke onderneming kan 2 leningen aanvragen. Dat gaat dan over de aankoop van bijvoorbeeld grondstoffen, maar ook nieuwe collecties voor ondernemingen in de modesector. Ook aankopen van diensten kunnen tot een bepaalde hoogte in rekening gebracht worden. De voorgelegde facturen met een maximum van 100 per lening kunnen facturen zijn met datum tussen 1 januari 2021 tot en met 1 augustus 2021.

De doelgroep zijn ondernemingen die een concrete nood aan cash hebben voor de heropstart, maar intrinsiek gezond zijn. Dat betekent dat het gaat om een actieve onderneming, die niet gevat is door een insolventieprocedure, geen RSZ-dagvaarding heeft en geen schulden heeft bij het Fonds voor Innoveren en Ondernemen. Daarnaast mag  de onderneming geen achterstand hebben in betalingen aan RSZ en BTW, of aan financiële instellingen, … Ook een vzw kan een heropstartlening aanvragen.

De leningen kunnen aangevraagd worden tot 1 augustus 2021 via de website van VLAIO: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/heropstartlening/wat-is-de-heropstartlening.

Photo by Rene Asmussen from Pexels