Het Exit Protocol voor de eventsector werd goedgekeurd!

Volgens experten zullen we nog een tijd met het COVID-19-virus moeten leven. We moeten dan ook maatregelen blijven nemen om de verdere verspreiding of heropleving van het virus zoveel mogelijk te vermijden.

Het exitprotocol voor de eventsector dat vandaag werd goedgekeurd heeft als doel het besmettingsrisico op COVID-19 bij evenementen te minimaliseren, en het houdt rekening met de specificiteiten van de sector. Zo verkregen we bijvoorbeeld een uitzondering op het horecaprotocol (zie op pagina 17).

Dit document beschrijft dus de noodzakelijke, minimale preventiemaatregelen om de contacten op evenementen tussen bezoekers en medewerkers zo veilig mogelijk te laten verlopen door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden.

Het exitprotocol wordt eerstdaags gepubliceerd op info-coronavirus.be maar wij geven je al een sneak preview hier: https://bit.ly/3yOcyzb

Photo by cottonbro from Pexels