Informatieronde bankendeal: we hebben jullie hulp nodig!

Zoals jullie weten is de eventsector al veel langer vragende partij voor een verlenging van de bankendeal. Kredieten kunnen nu tot 5 jaar uitgebreid worden met waarborg van de overheid. Een duidelijke, goede en noodzakelijke stap voor onze zwaar getroffen sector.

Voor onze sector is het einde van moratorium van de kapitaalaflossing echter een vogelvrijverklaring!

Het moratorium wordt verlengd met 3 maand tot eind maart 2021, maar er is een limiet van 9 maanden. Doordat onze sector reeds van midden maart geen enkele Euro omzet meer heeft kunnen boeken, zijn veel bedrijven eind december reeds aan de limiet van deze 9 maanden.

Deze limiet is opgelegd door de EBA en dient de Belgische overheid na te leven, maar deze verklaart onze eventondernemers vogelvrij. De banken hebben de sleutel in handen. Indien er niet over aanvaardbare waarborgen gesproken wordt zal het domino-effect enorm zijn. Bedrijven zullen elkaar meesleuren in hun faillissement.

Een moratorium op maat van de ondernemer, vaak al jaren klant bij de bank, is toegestaan en is ten zeerste noodzakelijk. Bedrijfsleiders dienen vandaag nog met hun bankier aan tafel te schuiven om hun dossier grondig uit te werken.

Wij willen de banken zeer uitdrukkelijk op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid wijzen. Wij roepen de Belgische regering en meer bepaald Premier De Croo & Minister Vincent Van Peteghem op om onze sector én de banken samen aan tafel te zetten voor een verdere structurele oplossing.

Jullie kunnen hierbij helpen door een ons een antwoord te geven op een aantal vragen rond het moratorium, lange termijn finaciering, enz. … De antwoorden op deze vragen worden verzameld via de volgende link: https://forms.gle/CZ2tQkSgcyrmszhz7

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking! Samen sterk!

Photo by Ruth Enyedi on Unsplash