Luchtkwaliteit: hoe zit dat nu?

Vanaf 1 oktober wordt de streefwaarde voor de luchtkwaliteit voor de evenementensector (idem als horeca, discotheken en fitnesscentra) vastgesteld op 900 ppm CO2.

Wanneer deze waarde wordt overschreden, moet de exploitant beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om te zorgen voor compenserende ventilatie- en/of desinfectie- en/of luchtfiltratiemaatregelen die een luchtkwaliteit garanderen die gelijkwaardig is aan de nagestreefde luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

Wanneer de waarde van 1200 ppm wordt overschreden, zorgt de exploitant bovendien voor een goedgekeurd systeem voor desinfectie en/of filtratie van de lucht dat een luchtkwaliteit waarborgt die gelijkwaardig is aan de nagestreefde luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wat de nieuwe regelgeving op dit gebied betreft, is er een overgangsperiode tot ten minste 31 oktober 2021 om aan deze regels te voldoen.

Onmiddellijke sluiting van de inrichting kan volgen op het einde van de overgangsperiode in geval van niet-naleving van de toepasselijke regels.

De apparatuur voor het meten van de luchtkwaliteit moet op een centrale plaats zijn opgesteld en duidelijk zichtbaar zijn voor bezoekers, tenzij wordt voorzien in een alternatief displaysysteem dat toegankelijk is voor het publiek en in real time wordt weergegeven.

Vanuit de Event Confederation zijn we volop bezig dit in detail uit te klaren:

  • We weten informeel al dat de overgangsperiode in realiteit 1 jaar zou zijn voor de evenementensector.
  • We zijn volop aan het spreken met het Corona Commissariaat om een leidraad uit te werken voor dat actieplan.
  • We bekijken met de verschillende kabinetten hoe we financiële steun kunnen krijgen voor de nodige investeringen.
  • Het huidige MB (met deze bepalingen) vervalt zodra de federale fase van het pandemiebeheer terug naar de regio’s gaat. Dit verwachten we ergens in de komende weken. Verder is het ook de verwachting dat luchtkwaliteit op de agenda zal blijven.

Photo by Michal Matlon on Unsplash