Maandelijkse thuiswerkaangifte verplicht vanaf 1 april

Thuiswerken is verplicht voor alle personeelsleden en bij alle bedrijven, verenigingen en diensten, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Indien thuiswerken niet kan, moet werkgever de nodige maatregelen nemen om de maximale naleving van de regels te garanderen, zoals de social distancing van 1,5 meter tussen elke persoon en het verplicht dragen van een masker. Ze zijn ook verplicht om aan personen die niet kunnen thuiswerken een attest of een ander bewijsstuk te bezorgen, dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

Om de controle op het thuiswerken door de sociale inspectiediensten te verscherpen, zijn alle werkgevers vanaf april verplicht om een maandelijkse aangifte te doen bij de RSZ van het aantal personen dat in het bedrijf werkt én het aantal personen die een functie uitoefenen waarbij niet thuisgewerkt kan worden.

Meer informatie over deze verplichte aangifte vind je hier: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/index.htm

Photo by Charles Deluvio on Unsplash