Meer duidelijkheid over de RSZ-compensatieregeling

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verlichten, heeft de regering maatregelen genomen ter ondersteuning van de werkgevers van bepaalde zwaar getroffen sectoren. Er werd een compensatieregeling uitgewerkt die voorziet dat de betrokken werkgevers een tegemoetkoming krijgen die overeenstemt met de verschuldigde netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten verschuldigd voor het derde kwartaal 2020.

Je kan deze compensatie aanvragen als leverancier van een gesloten sector als de loonmassa is verminderd met ten minste 65% in een van de volgende kwartalen:

  • het tweede kwartaal 2020 (ten opzichte van het eerste kwartaal 2020 of het tweede kwartaal 2019)
  • het vierde kwartaal 2020 (ten opzichte van het derde kwartaal 2020 of het vierde kwartaal 2019)

We zijn ons ervan bewust dat aan de omschrijving van de regeling, de toepassing ervan en het Koninklijk Besluit hieromtrent nog steeds vanalles schort. Unizo en UCM zijn hier nog steeds mee bezig.

Om toch enige duidelijkheid te brengen, kan je de correcte actuele informatie vinden via deze link:

https://rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronacrisis-maatregelen-voor-werkgevers/compensatie-voor-toeleveranciers

Om te bekijken of je in aanmerking komt voor deze regeling kan je een snelle test doen op basis van je BTW-nummer via deze link:

https://www.checkrszcompensatie.be/compensation

Opgelet: de deadlines om de compensatie aan te vragen komen dichterbij:

  • Een aanvraag op basis van het tweede kwartaal 2020 is mogelijk tot 15/01/2021.
  • Een aanvraag op basis van het vierde kwartaal 2020 is mogelijk tot 15/02/2021.

Photo by Didier Weemaels on Unsplash