Minnelijke afbetalingsplannen van de RSZ omwille van corona

Werkgevers die moeilijkheden ondervinden met de betaling van hun RSZ-bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2021 en voor de bijdrage jaarlijkse vakantie voor het vakantiedienstjaar 2020, ook uit de eventsector, kunnen een afbetalingsplan zonder sancties aanvragen.

In de context van de economische gevolgen van de coronacrisis past de RSZ zijn steun aan ondernemingen in financiële moeilijkheden aan. Omdat veel bedrijven het moeilijk hebben, kan je van de RSZ een uitzonderlijk minnelijk afbetalingsplan krijgen van maximaal 24 maanden, waarbij de betalingsmodaliteiten worden aangepast aan jouw mogelijkheden. Als je het afbetalingsplan strikt respecteert, hoef je geen toeslagen of interesten te betalen.

Deze wet is getekend en zal binnenkort gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Het wetsontwerp vind je hier: https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1773/55K1773001.pdf

Meer info vind je hier:

Een minnelijk afbetalingsplan aanvragen doe je hier: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm

Photo by maitree rimthong from Pexels