KdG Hogeschool – Studie naar de impact van de coronacrisis op de eventsector

Een jaar geleden bracht het Expertisecentrum Publieke Impact van de KdG Hogeschool samen met een aantal partners de impact van de coronacrisis op de bedrijven in onze sector en de eventsector in kaart.

Nu, één jaar later, doet KdG het onderzoek opnieuw. Zij willen graag weten hoe het met jou en jouw bedrijf/organisatie gaat, hoe het afgelopen jaar verlopen is, en hoe de toekomst voor jouw bedrijf/organisatie en de sector er volgens jou uitziet. Dit doen ze in samenwerking met Event Confederation.

De meeste vragen gaan over de crisis, zodat een vergelijking kan worden gemaakt ten opzichte van vorig jaar . Er staan ook een paar vragen in die belangrijk zijn voor andere eventgerelateerde onderzoeken inzake veiligheid, duurzaamheid en inclusiviteit.

De vragenlijst invullen neemt een kleine tien minuten in beslag. Al je antwoorden worden vertrouwelijk behandeld, en de rapportage is volledig anoniem. Als je dat wil, krijg je achteraf een mail met een overzicht van de belangrijkste resultaten.

Hoe meer antwoorden er komen op de survey, hoe accurater de economische impact op de sector kan worden ingeschat, en hoe meer de onderzoeksresultaten kunnen wegen op het toekomstig beleid. Met deze up to date wetenschappelijke resultaten kunnen we immers naar de beleidsmakers stappen met onderbouwde en recente data die ons verhaal meer impact geven.

Klik HIER om de vragenlijst in te vullen.

Alvast heel erg bedankt voor je deelname!

Photo by Artem Podrez from Pexels